Nho đỏ Longcrimson Úc

Nho đỏ Longcrimson Úc

Đvt: KgGiá TT:169.000

149.000 đ

Nho đen ngón tay Hello Úc

Nho đen ngón tay Hello Úc

Đvt: KgGiá TT:199.000

189.000 đ

Nho xanh Autumn Crips Úc

Nho xanh Autumn Crips Úc

Đvt: kgGiá TT:259.000

239.000 đ

Cam Vàng Vitor Úc

Cam Vàng Vitor Úc

Đvt: KgGiá TT:99.000

50.000 đ

Xuân Đào Úc

Xuân Đào Úc

Đvt: KgGiá TT:229.000

199.000 đ

Cherry Úc size 30-32

Cherry Úc size 30-32

Đvt: kgGiá TT:550.000

530.000 đ

Quýt Úc 2PH

Quýt Úc 2PH

Đvt: kgGiá TT:159.000

139.000 đ

Quýt Baby Úc

Quýt Baby Úc

Đvt: KgGiá TT:99.000

63.000 đ

Nho đỏ không hạt JACK SALUTE

Nho đỏ không hạt JACK SALUTE

Đvt: KgGiá TT:169.000

149.000 đ

Facebook Luôn Tươi Sạch