• Danh sách các loại Táo

      
Táo Queen Newzeland

Táo Queen Newzeland

Đvt: KgGiá tt:109.000

99.000 đ

Hộp táo Dazzle Mỹ

Hộp táo Dazzle Mỹ

Đvt: HộpGiá tt:400.000

350.000 đ

Táo Envy New Zealand size 30

Táo Envy New Zealand size 30

Đvt: KgGiá tt:249.000

219.000 đ

Táo Envy Mỹ size 32

Táo Envy Mỹ size 32

Đvt: kgGiá tt:129.000

99.000 đ

Táo Envy Mỹ size 28

Táo Envy Mỹ size 28

Đvt: KgGiá tt:229.000

199.000 đ

Táo Jazz NZ

Táo Jazz NZ

Đvt: KgGiá tt:99.000

79.000 đ

Táo Fuji New Zealand size 70-80

Táo Fuji New Zealand size 70-80

Đvt: kgGiá tt:99.000

75.000 đ

Táo Xanh New Zealand

Táo Xanh New Zealand

Đvt: KgGiá tt:99.000

79.000 đ

Táo Dazzle Mỹ sz 100-125

Táo Dazzle Mỹ sz 100-125

Đvt: KgGiá tt:99.000

79.000 đ

Táo Cherish New Zealand size 30-35

Táo Cherish New Zealand size 30-35

Đvt: kgGiá tt:109.000

89.000 đ

Táo Juliet Organic Pháp

Táo Juliet Organic Pháp

Đvt: KgGiá tt:99.000

88.000 đ

Táo Rockit New Zealand

Táo Rockit New Zealand

Đvt: lốcGiá tt:120.000

110.000 đ

Táo Posy New Zealand

Táo Posy New Zealand

Đvt: KgGiá tt:129.000

109.000 đ

Hộp táo Ambrosia Canada

Hộp táo Ambrosia Canada

Đvt: HộpGiá tt:300.000

245.000 đ

Táo Miranda NZ

Táo Miranda NZ

Đvt: KgGiá tt:109.000

99.000 đ

Luôn tươi sạch trên facebook