• Danh sách các loại Táo

      
Táo Evercrisp size 28-32

Táo Evercrisp size 28-32

Đvt: KgGiá tt:199.000

145.000 đ

Táo Xanh Mỹ

Táo Xanh Mỹ

Đvt: KgGiá tt:99.000

79.000 đ

Táo Rockit New Zealand

Táo Rockit New Zealand

Đvt: lốcGiá tt:110.000

90.000 đ

Táo Posy New Zealand

Táo Posy New Zealand

Đvt: KgGiá tt:129.000

109.000 đ

Thùng táo Dazzle Mỹ 88

Thùng táo Dazzle Mỹ 88

Đvt: ThùngGiá tt:1.700.000

1.600.000 đ

Táo Envy Mỹ size 80 - 88

Táo Envy Mỹ size 80 - 88

Đvt: kgGiá tt:159.000

139.000 đ

Táo Dazzle Mỹ sz 88-100

Táo Dazzle Mỹ sz 88-100

Đvt: KgGiá tt:129.000

119.000 đ

Táo Ambrosia Canada size 36

Táo Ambrosia Canada size 36

Đvt: kgGiá tt:149.000

129.000 đ

Táo Envy Mỹ size 28

Táo Envy Mỹ size 28

Đvt: KgGiá tt:229.000

199.000 đ

Thùng Táo Ambrosia Canada

Thùng Táo Ambrosia Canada

Đvt: ThùngGiá tt:1.100.000

1.050.000 đ

Táo Dazzle New Zealand size 80

Táo Dazzle New Zealand size 80

Đvt: kgGiá tt:129.000

99.000 đ

Hộp táo Ambrosia Canada

Hộp táo Ambrosia Canada

Đvt: HộpGiá tt:300.000

245.000 đ

Hộp táo Dazzle Mỹ

Hộp táo Dazzle Mỹ

Đvt: HộpGiá tt:400.000

350.000 đ

Táo Jazz NZ

Táo Jazz NZ

Đvt: KgGiá tt:99.000

69.000 đ

Táo Envy New Zealand size 30

Táo Envy New Zealand size 30

Đvt: KgGiá tt:169.000

139.000 đ

Luôn tươi sạch trên facebook