• Danh sách các loại Kiwi

      
Kiwi Vàng New Zealand

Kiwi Vàng New Zealand

Đvt: KgGiá tt:199.000

179.000 đ

Kiwi Vàng Pháp

Kiwi Vàng Pháp

Đvt: KgGiá tt:249.000

229.000 đ

Kiwi Xanh New Zealand

Kiwi Xanh New Zealand

Đvt: KgGiá tt:129.000

0 đ

Kiwi vàng Sungold

Kiwi vàng Sungold

Đvt: KgGiá tt:210.000

0 đ

Luôn tươi sạch trên facebook