• Danh sách các loại Táo

      
Táo Red Delicious

Táo Red Delicious

Đvt: KgGiá tt:99.000

0 đ

Envy Mỹ size to

Envy Mỹ size to

Đvt: KgGiá tt:299.000

0 đ

Ambrosia Canada

Ambrosia Canada

Đvt: KgGiá tt:210.000

0 đ

Táo Envy size nhỏ

Táo Envy size nhỏ

Đvt: KgGiá tt:239.000

0 đ

Táo Envy (size lớn)

Táo Envy (size lớn)

Đvt: KgGiá tt:250.000

0 đ

Táo Rose Mỹ

Táo Rose Mỹ

Đvt: KgGiá tt:215.000

0 đ

Táo Hoàng Gia (Royal Gala)

Táo Hoàng Gia (Royal Gala)

Đvt: KgGiá tt:98.000

0 đ

Táo Fuji New Zealand

Táo Fuji New Zealand

Đvt: KgGiá tt:119.000

0 đ

Táo Ambrosia NZ

Táo Ambrosia NZ

Đvt: KgGiá tt:150.000

0 đ

Táo Queen New Zealand

Táo Queen New Zealand

Đvt: KgGiá tt:125.000

0 đ

Táo Rockit New Zealand

Táo Rockit New Zealand

Đvt: LốcGiá tt:179.000

0 đ

Táo Queen size bé

Táo Queen size bé

Đvt: KgGiá tt:99.000

0 đ

Táo xanh Granny Smith Mỹ

Táo xanh Granny Smith Mỹ

Đvt: KgGiá tt:119.000

0 đ

Táo Jazz New Zealand

Táo Jazz New Zealand

Đvt: KgGiá tt:99.000

0 đ

Táo Envy Enza (size vừa)

Táo Envy Enza (size vừa)

Đvt: KgGiá tt:199.000

0 đ

Luôn tươi sạch trên facebook