Lê Nam Phi

Lê Nam Phi

Đvt: kgGiá TT:109.000

99.000 đ

Táo Evercrisp size 28-32

Táo Evercrisp size 28-32

Đvt: KgGiá TT:199.000

145.000 đ

Nho đỏ Longcrimson Úc

Nho đỏ Longcrimson Úc

Đvt: KgGiá TT:169.000

149.000 đ

Táo Xanh Mỹ

Táo Xanh Mỹ

Đvt: KgGiá TT:99.000

79.000 đ

Nho xanh Peru

Nho xanh Peru

Đvt: KgGiá TT:159.000

135.000 đ

Táo Posy New Zealand

Táo Posy New Zealand

Đvt: KgGiá TT:129.000

109.000 đ

Táo Posy New Zealand

Táo Posy New Zealand

Đvt: KgGiá TT:129.000

109.000 đ

Cam vàng Navel Aircheif Mỹ

Cam vàng Navel Aircheif Mỹ

Đvt: KgGiá TT:109.000

88.000 đ

Thùng táo Dazzle Mỹ 88

Thùng táo Dazzle Mỹ 88

Đvt: ThùngGiá TT:1.700.000

1.600.000 đ

Thùng nho xanh Peru

Thùng nho xanh Peru

Đvt: ThùngGiá TT:1.300.000

1.250.000 đ

Thùng Táo Ambrosia Canada

Thùng Táo Ambrosia Canada

Đvt: ThùngGiá TT:1.100.000

1.050.000 đ

Hộp táo Ambrosia Canada

Hộp táo Ambrosia Canada

Đvt: HộpGiá TT:300.000

245.000 đ

Nho đỏ có hạt Peru

Nho đỏ có hạt Peru

Đvt: KgGiá TT:99.000

89.000 đ

Lê Nam Phi

Lê Nam Phi

Đvt: kgGiá TT:109.000

99.000 đ

Cherry Chile sz 2J

Cherry Chile sz 2J

Đvt: KgGiá TT:349.000

330.000 đ

Nho đỏ Longcrimson Úc

Nho đỏ Longcrimson Úc

Đvt: KgGiá TT:169.000

149.000 đ

Táo Xanh Mỹ

Táo Xanh Mỹ

Đvt: KgGiá TT:99.000

79.000 đ

Táo Rockit New Zealand

Táo Rockit New Zealand

Đvt: lốcGiá TT:110.000

90.000 đ

loading...

Facebook Luôn Tươi Sạch