• Danh sách các loại Cam

      
Cam vàng Aircheif Mỹ

Cam vàng Aircheif Mỹ

Đvt: KgGiá tt:109.000

99.000 đ

Cam Vàng Vitor Úc

Cam Vàng Vitor Úc

Đvt: KgGiá tt:99.000

50.000 đ

Cam Vàng Navel Úc

Cam Vàng Navel Úc

Đvt: KgGiá tt:120.000

0 đ

Cam Cara ruột đỏ

Cam Cara ruột đỏ

Đvt: KgGiá tt:179.000

0 đ

Luôn tươi sạch trên facebook