Táo Evercrisp size 28-32

Táo Evercrisp size 28-32

Đvt: KgGiá TT:199.000

145.000 đ

Táo Xanh Mỹ

Táo Xanh Mỹ

Đvt: KgGiá TT:99.000

79.000 đ

Cam vàng Navel Aircheif Mỹ

Cam vàng Navel Aircheif Mỹ

Đvt: KgGiá TT:109.000

88.000 đ

Thùng táo Dazzle Mỹ 88

Thùng táo Dazzle Mỹ 88

Đvt: ThùngGiá TT:1.700.000

1.600.000 đ

Táo Envy Mỹ size 80 - 88

Táo Envy Mỹ size 80 - 88

Đvt: kgGiá TT:159.000

139.000 đ

Táo Dazzle Mỹ sz 88-100

Táo Dazzle Mỹ sz 88-100

Đvt: KgGiá TT:129.000

119.000 đ

Táo Envy Mỹ size 28

Táo Envy Mỹ size 28

Đvt: KgGiá TT:229.000

199.000 đ

Hộp táo Dazzle Mỹ

Hộp táo Dazzle Mỹ

Đvt: HộpGiá TT:400.000

350.000 đ

Táo Red Delicious

Táo Red Delicious

Đvt: KgGiá TT:99.000

0 đ

Facebook Luôn Tươi Sạch