• Danh sách các loại Nho

      
Nho đỏ có hạt Peru

Nho đỏ có hạt Peru

Đvt: KgGiá tt:99.000

89.000 đ

Nguyên thùng nho đỏ có hạt Peru

Nguyên thùng nho đỏ có hạt Peru

Đvt: ThùngGiá tt:499.000

299.000 đ

Nho đỏ Longcrimson Úc

Nho đỏ Longcrimson Úc

Đvt: KgGiá tt:169.000

149.000 đ

Nho xanh Peru

Nho xanh Peru

Đvt: KgGiá tt:159.000

135.000 đ

Nho đen ngón tay Hello Úc

Nho đen ngón tay Hello Úc

Đvt: KgGiá tt:199.000

189.000 đ

Thùng nho xanh Peru

Thùng nho xanh Peru

Đvt: ThùngGiá tt:1.300.000

1.250.000 đ

Nho xanh Autumn Crips Úc

Nho xanh Autumn Crips Úc

Đvt: kgGiá tt:259.000

239.000 đ

Nho Sữa Hàn Quốc

Nho Sữa Hàn Quốc

Đvt: KgGiá tt:649.000

599.000 đ

Nho đỏ không hạt JACK SALUTE

Nho đỏ không hạt JACK SALUTE

Đvt: KgGiá tt:169.000

149.000 đ

Thùng Nho xanh Nam Phi

Thùng Nho xanh Nam Phi

Đvt: ThùngGiá tt:900.000

0 đ

Nho đen không hạt Nam Phi

Nho đen không hạt Nam Phi

Đvt: KgGiá tt:219.000

0 đ

Nho đỏ không hạt ÚC

Nho đỏ không hạt ÚC

Đvt: KgGiá tt:199.000

0 đ

Nho Xanh không hạt Nam Phi

Nho Xanh không hạt Nam Phi

Đvt: KgGiá tt:219.000

0 đ

Nho đen Autumn Royal

Nho đen Autumn Royal

Đvt: kgGiá tt:219.000

0 đ

Nho đen không hạt Mỹ

Nho đen không hạt Mỹ

Đvt: kgGiá tt:219.000

0 đ

Luôn tươi sạch trên facebook