Cherry New Zealand size 30-32 Thùng 2kg

Cherry New Zealand size 30-32 Thùng 2kg

Đvt: KgGiá TT:1.650.000

1.550.000 đ

Táo Queen New Zealand

Táo Queen New Zealand

Đvt: KgGiá TT:119.000

89.000 đ

Táo Jazz New Zealand

Táo Jazz New Zealand

Đvt: KgGiá TT:99.000

85.000 đ

Kiwi Vàng New Zealand

Kiwi Vàng New Zealand

Đvt: KgGiá TT:229.000

199.000 đ

Táo Envy New Zealand size 100

Táo Envy New Zealand size 100

Đvt: KgGiá TT:129.000

95.000 đ

Táo Envy New Zealand size 35

Táo Envy New Zealand size 35

Đvt: KgGiá TT:189.000

159.000 đ

Việt Quất New Zealand

Việt Quất New Zealand

Đvt: HộpGiá TT:180.000

170.000 đ

Táo Miranda

Táo Miranda

Đvt: KgGiá TT:99.000

89.000 đ

Táo Posy New Zealand

Táo Posy New Zealand

Đvt: KgGiá TT:110.000

99.000 đ

Facebook Luôn Tươi Sạch