Táo Rockit New Zealand

Táo Rockit New Zealand

Đvt: lốcGiá TT:135.000

120.000 đ

Táo Envy New Zealand size 30

Táo Envy New Zealand size 30

Đvt: KgGiá TT:229.000

199.000 đ

Táo Dazzle New Zealand size 120

Táo Dazzle New Zealand size 120

Đvt: KgGiá TT:109.000

79.000 đ

Táo Dazzle New Zealand size 80 - 90

Táo Dazzle New Zealand size 80 - 90

Đvt: kgGiá TT:129.000

99.000 đ

Táo Cherish New Zealand size 30-35

Táo Cherish New Zealand size 30-35

Đvt: kgGiá TT:99.000

79.000 đ

Táo Xanh New Zealand

Táo Xanh New Zealand

Đvt: KgGiá TT:99.000

79.000 đ

Táo Roxy New Zealand

Táo Roxy New Zealand

Đvt: kgGiá TT:99.000

65.000 đ

Táo Posy New Zealand

Táo Posy New Zealand

Đvt: KgGiá TT:108.000

88.000 đ

Táo Fuji New Zealand size 100

Táo Fuji New Zealand size 100

Đvt: kgGiá TT:99.000

65.000 đ

Facebook Luôn Tươi Sạch