• Danh sách các loại Cam

      
Cam Xanh Dolci Úc

Cam Xanh Dolci Úc

Đvt: kgGiá tt:229.000

129.000 đ

Cam vàng Nippys Úc

Cam vàng Nippys Úc

Đvt: kgGiá tt:129.000

88.000 đ

Cam vàng Úc

Cam vàng Úc

Đvt: KgGiá tt:129.000

75.000 đ

Cam Vàng Navel Úc

Cam Vàng Navel Úc

Đvt: KgGiá tt:120.000

0 đ

Cam Cara ruột đỏ

Cam Cara ruột đỏ

Đvt: KgGiá tt:179.000

0 đ

Luôn tươi sạch trên facebook