• Danh sách các loại Cam

      
Cam Cara ruột đỏ Úc

Cam Cara ruột đỏ Úc

Đvt: KgGiá tt:169.000

99.000 đ

Cam vàng Úc

Cam vàng Úc

Đvt: KgGiá tt:129.000

88.000 đ

Cam ruột vàng Ai Cập

Cam ruột vàng Ai Cập

Đvt: Kg Giá tt:99.000

79.000 đ

Cam vàng Air Chief Mỹ

Cam vàng Air Chief Mỹ

Đvt: kgGiá tt:99.000

49.000 đ

Cam Cara ruột đỏ Mỹ

Cam Cara ruột đỏ Mỹ

Đvt: KgGiá tt:119.000

75.000 đ

Cam Vàng Navel Úc

Cam Vàng Navel Úc

Đvt: KgGiá tt:99.000

88.000 đ

Cam vàng Tây Ban Nha

Cam vàng Tây Ban Nha

Đvt: KgGiá tt:89.000

65.000 đ

Cam ruột vàng Tây Ban Nha

Cam ruột vàng Tây Ban Nha

Đvt: KgGiá tt:109.000

99.000 đ

Cam vàng Sunkist Úc

Cam vàng Sunkist Úc

Đvt: KgGiá tt:179.000

59.000 đ

Cam vàng Sunkist Mỹ

Cam vàng Sunkist Mỹ

Đvt: KgGiá tt:139.000

59.000 đ

Cam Vàng Navel Nam Phi

Cam Vàng Navel Nam Phi

Đvt: KgGiá tt:119.000

75.000 đ

Cam ruột đỏ Nam Phi

Cam ruột đỏ Nam Phi

Đvt: KgGiá tt:159.000

99.000 đ

Cam Vàng Navel Úc

Cam Vàng Navel Úc

Đvt: KgGiá tt:120.000

0 đ

Cam Cara ruột đỏ

Cam Cara ruột đỏ

Đvt: KgGiá tt:179.000

0 đ

Luôn tươi sạch trên facebook