• Danh sách các loại Cam

      
Cam Vàng Vitor Úc

Cam Vàng Vitor Úc

Đvt: KgGiá tt:108.000

88.000 đ

Cam ruột đỏ Úc

Cam ruột đỏ Úc

Đvt: KgGiá tt:99.000

109.000 đ

Cam Vàng Navel Úc

Cam Vàng Navel Úc

Đvt: KgGiá tt:120.000

0 đ

Cam Cara ruột đỏ

Cam Cara ruột đỏ

Đvt: KgGiá tt:179.000

0 đ

Luôn tươi sạch trên facebook