• Danh sách các loại Cam

      
Cam vàng Sunkit

Cam vàng Sunkit

Đvt: KgGiá tt:99.000

88.000 đ

Cam Vàng Úc Vitor

Cam Vàng Úc Vitor

Đvt: KgGiá tt:119.000

88.000 đ

Cam Vàng Mỹ không hạt

Cam Vàng Mỹ không hạt

Đvt: KgGiá tt:99.000

88.000 đ

Cam Cara ruột đỏ

Cam Cara ruột đỏ

Đvt: KgGiá tt:119.000

89.000 đ

Cam Vàng Navel Úc

Cam Vàng Navel Úc

Đvt: KgGiá tt:120.000

0 đ

Cam Cara ruột đỏ

Cam Cara ruột đỏ

Đvt: KgGiá tt:179.000

0 đ

Luôn tươi sạch trên facebook