Quýt Úc 2PH

Quýt Úc 2PH

Đvt: KgGiá TT:149.000

129.000 đ

Quýt Blue Cow Úc

Quýt Blue Cow Úc

Đvt: kgGiá TT:139.000

99.000 đ

Cherry Úc

Cherry Úc

Đvt: KgGiá TT:649.000

599.000 đ

Cam Vàng Úc Vitor

Cam Vàng Úc Vitor

Đvt: KgGiá TT:119.000

88.000 đ

Táo Pha Lê Úc

Táo Pha Lê Úc

Đvt: KgGiá TT:129.000

99.000 đ

Nho đỏ có hạt Úc

Nho đỏ có hạt Úc

Đvt: kgGiá TT:149.000

119.000 đ

Nho đen ngón tay sweet sapphire

Nho đen ngón tay sweet sapphire

Đvt: KgGiá TT:149.000

119.000 đ

Xuân Đào Úc

Xuân Đào Úc

Đvt: KgGiá TT:329.000

299.000 đ

Mận Ruột Vàng Úc

Mận Ruột Vàng Úc

Đvt: kgGiá TT:499.000

449.000 đ

Facebook Luôn Tươi Sạch