Cam vàng Úc

Cam vàng Úc

Đvt: KgGiá TT:129.000

65.000 đ

Quýt Úc

Quýt Úc

Đvt: KgGiá TT:169.000

139.000 đ

Cam Cara ruột đỏ Úc

Cam Cara ruột đỏ Úc

Đvt: KgGiá TT:169.000

99.000 đ

Nho đen không hạt Úc Sweet Favors

Nho đen không hạt Úc Sweet Favors

Đvt: KgGiá TT:199.000

159.000 đ

Nho đỏ không hạt Úc Hello

Nho đỏ không hạt Úc Hello

Đvt: kgGiá TT:199.000

159.000 đ

Nho đỏ Long Crimson Úc

Nho đỏ Long Crimson Úc

Đvt: KgGiá TT:219.000

179.000 đ

Nho xanh Autumn Crisp Úc

Nho xanh Autumn Crisp Úc

Đvt: kgGiá TT:199.000

99.000 đ

Nho đỏ Crimson Úc thùng 10kg

Nho đỏ Crimson Úc thùng 10kg

Đvt: Thùng Giá TT:900.000

600.000 đ

Nho xanh Long White Úc

Nho xanh Long White Úc

Đvt: KgGiá TT:199.000

149.000 đ

Facebook Luôn Tươi Sạch