Nho xanh Autumn Crisp Úc

Nho xanh Autumn Crisp Úc

Đvt: kgGiá TT:299.000

229.000 đ

Nho Sweet Saphire Hello

Nho Sweet Saphire Hello

Đvt: kgGiá TT:299.000

249.000 đ

Cam vàng Úc

Cam vàng Úc

Đvt: KgGiá TT:129.000

75.000 đ

Cherry Simone size 26 -28 hiệu Reid Fruits

Cherry Simone size 26 -28 hiệu Reid Fruits

Đvt: kgGiá TT:550.000

429.000 đ

Quýt 2PH ÚC

Quýt 2PH ÚC

Đvt: kgGiá TT:159.000

139.000 đ

Cam Cara ruột đỏ Úc

Cam Cara ruột đỏ Úc

Đvt: KgGiá TT:169.000

99.000 đ

Xuân Đào Úc

Xuân Đào Úc

Đvt: KgGiá TT:249.000

199.000 đ

Cherry Koala Úc

Cherry Koala Úc

Đvt: KgGiá TT:470.000

329.000 đ

Cherry Pure Bliss Australia

Cherry Pure Bliss Australia

Đvt: KgGiá TT:469.000

450.000 đ

Facebook Luôn Tươi Sạch