Nho đỏ không hạt Úc Jack Salute

Nho đỏ không hạt Úc Jack Salute

Đvt: kgGiá TT:219.000

179.000 đ

Nho xanh Autumn Crisp Úc

Nho xanh Autumn Crisp Úc

Đvt: kgGiá TT:199.000

99.000 đ

Nho đen ngón tay Sweet Sapphire Úc

Nho đen ngón tay Sweet Sapphire Úc

Đvt: kgGiá TT:249.000

159.000 đ

Nho đen không hạt Úc Sweet Favors

Nho đen không hạt Úc Sweet Favors

Đvt: KgGiá TT:219.000

179.000 đ

Quýt Úc

Quýt Úc

Đvt: KgGiá TT:169.000

129.000 đ

Nho xanh Long White Úc

Nho xanh Long White Úc

Đvt: KgGiá TT:199.000

149.000 đ

Nho đỏ Long Crimson Úc

Nho đỏ Long Crimson Úc

Đvt: KgGiá TT:219.000

179.000 đ

Nho đen không hạt Úc Midnight

Nho đen không hạt Úc Midnight

Đvt: KgGiá TT:139.000

99.000 đ

Mận ruột đỏ Úc

Mận ruột đỏ Úc

Đvt: KgGiá TT:399.000

350.000 đ

Facebook Luôn Tươi Sạch