Cherry đỏ Úc

Cherry đỏ Úc

Đvt: kgGiá TT:549.000

299.000 đ

Cam Cara ruột đỏ Úc

Cam Cara ruột đỏ Úc

Đvt: KgGiá TT:169.000

99.000 đ

Quýt 2PH ÚC

Quýt 2PH ÚC

Đvt: kgGiá TT:159.000

139.000 đ

Cam vàng Úc

Cam vàng Úc

Đvt: KgGiá TT:129.000

88.000 đ

Nho đỏ Long Crimson Úc

Nho đỏ Long Crimson Úc

Đvt: KgGiá TT:219.000

179.000 đ

Nho đỏ Crimson Úc thùng 10kg

Nho đỏ Crimson Úc thùng 10kg

Đvt: Thùng Giá TT:900.000

600.000 đ

Nho xanh Long White Úc

Nho xanh Long White Úc

Đvt: KgGiá TT:199.000

149.000 đ

Nho đen không hạt Úc Midnight

Nho đen không hạt Úc Midnight

Đvt: KgGiá TT:139.000

99.000 đ

Mận ruột đỏ Úc

Mận ruột đỏ Úc

Đvt: KgGiá TT:399.000

350.000 đ

Facebook Luôn Tươi Sạch