Mận Đỏ Khủng Long Mỹ

Mận Đỏ Khủng Long Mỹ

Đvt: kgGiá TT:400.000

299.000 đ

Mận Xanh Khủng Long Mỹ

Mận Xanh Khủng Long Mỹ

Đvt: KgGiá TT:399.000

349.000 đ

Nho xanh không hạt Mỹ Pretty Lady

Nho xanh không hạt Mỹ Pretty Lady

Đvt: kgGiá TT:399.000

229.000 đ

Nho đen kẹo Candy Crunch Mỹ

Nho đen kẹo Candy Crunch Mỹ

Đvt: kgGiá TT:299.000

179.000 đ

Nho đỏ Kẹo Candy Snaps

Nho đỏ Kẹo Candy Snaps

Đvt: kgGiá TT:299.000

179.000 đ

Nho xanh sugar Crunch Mỹ

Nho xanh sugar Crunch Mỹ

Đvt: kgGiá TT:299.000

199.000 đ

Nho đỏ Scarlet Royal Mỹ

Nho đỏ Scarlet Royal Mỹ

Đvt: KgGiá TT:199.000

159.000 đ

Nho xanh Sweet Globe Mỹ

Nho xanh Sweet Globe Mỹ

Đvt: kgGiá TT:319.000

229.000 đ

Lê Xanh Golden Hàn Quốc

Lê Xanh Golden Hàn Quốc

Đvt: kgGiá TT:250.000

139.000 đ

Facebook Luôn Tươi Sạch