CHERRY MỸ

CHERRY MỸ

Đvt: KgGiá TT:519.000

378.000 đ

Cam vàng Air Chief Mỹ

Cam vàng Air Chief Mỹ

Đvt: kgGiá TT:99.000

49.000 đ

Cam Cara ruột đỏ Mỹ

Cam Cara ruột đỏ Mỹ

Đvt: KgGiá TT:119.000

75.000 đ

Táo Envy Mỹ size 100-113

Táo Envy Mỹ size 100-113

Đvt: KgGiá TT:169.000

88.000 đ

Táo xanh Mỹ

Táo xanh Mỹ

Đvt: KgGiá TT:119.000

79.000 đ

Táo Rose (size 24-28)

Táo Rose (size 24-28)

Đvt: kgGiá TT:129.000

79.000 đ

Táo Envy Mỹ size 32

Táo Envy Mỹ size 32

Đvt: KgGiá TT:219.000

179.000 đ

Táo Red Delicious (size 40-44 )

Táo Red Delicious (size 40-44 )

Đvt: KgGiá TT:99.000

79.000 đ

Mận vàng Mỹ

Mận vàng Mỹ

Đvt: KgGiá TT:350.000

250.000 đ

Facebook Luôn Tươi Sạch