Táo Xanh Mỹ

Táo Xanh Mỹ

Đvt: KgGiá TT:109.000

99.000 đ

Táo xanh New Zealand

Táo xanh New Zealand

Đvt: kgGiá TT:99.000

89.000 đ

Táo Envy Mỹ size 24 - 28

Táo Envy Mỹ size 24 - 28

Đvt: KgGiá TT:249.000

229.000 đ

Táo Cripps Pink Mỹ

Táo Cripps Pink Mỹ

Đvt: KgGiá TT:109.000

99.000 đ

Cam vàng Sunkit

Cam vàng Sunkit

Đvt: KgGiá TT:99.000

88.000 đ

Nho đen Midnight Beauti Mỹ

Nho đen Midnight Beauti Mỹ

Đvt: KgGiá TT:129.000

99.000 đ

Nho xanh không hạt Top Brass

Nho xanh không hạt Top Brass

Đvt: KgGiá TT:149.000

139.000 đ

Cam Vàng Mỹ không hạt

Cam Vàng Mỹ không hạt

Đvt: KgGiá TT:99.000

88.000 đ

Nho đỏ không hạt Top Brass

Nho đỏ không hạt Top Brass

Đvt: KgGiá TT:169.000

149.000 đ

Facebook Luôn Tươi Sạch