Cam vàng Air Chief Mỹ

Cam vàng Air Chief Mỹ

Đvt: kgGiá TT:99.000

75.000 đ

Cam Cara ruột đỏ Mỹ

Cam Cara ruột đỏ Mỹ

Đvt: KgGiá TT:119.000

75.000 đ

Nho đỏ Mỹ Pretty Lady - Vintage

Nho đỏ Mỹ Pretty Lady - Vintage

Đvt: KgGiá TT:149.000

99.000 đ

Táo Red Delicious (size 40-44 )

Táo Red Delicious (size 40-44 )

Đvt: KgGiá TT:99.000

79.000 đ

Nho xanh Autumn Crisp Mỹ

Nho xanh Autumn Crisp Mỹ

Đvt: KgGiá TT:99.000

40.000 đ

Táo Rose (size 24-28)

Táo Rose (size 24-28)

Đvt: kgGiá TT:129.000

79.000 đ

Táo Envy Mỹ size 32

Táo Envy Mỹ size 32

Đvt: KgGiá TT:219.000

179.000 đ

Envy Mỹ (size 24-28 )

Envy Mỹ (size 24-28 )

Đvt: kgGiá TT:249.000

199.000 đ

Táo Envy Mỹ size 100-113

Táo Envy Mỹ size 100-113

Đvt: KgGiá TT:169.000

88.000 đ

Facebook Luôn Tươi Sạch