Táo Gala Honeybear Mỹ ( Size 100-113)

Táo Gala Honeybear Mỹ ( Size 100-113)

Đvt: kgGiá TT:99.000

79.000 đ

Nho đen Autumn Royal Mỹ

Nho đen Autumn Royal Mỹ

Đvt: KgGiá TT:299.000

179.000 đ

Nho đỏ không hạt Mỹ thùng 8,6kg

Nho đỏ không hạt Mỹ thùng 8,6kg

Đvt: thùngGiá TT:1.050.000

790.000 đ

Nho xanh Autumn Crisp Mỹ

Nho xanh Autumn Crisp Mỹ

Đvt: kgGiá TT:199.000

79.000 đ

Mận Đỏ Khủng Long Mỹ

Mận Đỏ Khủng Long Mỹ

Đvt: kgGiá TT:400.000

350.000 đ

Táo Envy Mỹ size 24

Táo Envy Mỹ size 24

Đvt: kgGiá TT:200.000

199.000 đ

Táo Fuji Mỹ (size 125)

Táo Fuji Mỹ (size 125)

Đvt: kgGiá TT:129.000

75.000 đ

 Táo Envy New Zealand (size 90)

Táo Envy New Zealand (size 90)

Đvt: KgGiá TT:219.000

129.000 đ

Nho xanh Sweet Globe Mỹ

Nho xanh Sweet Globe Mỹ

Đvt: kgGiá TT:119.000

99.000 đ

Facebook Luôn Tươi Sạch