Táo Cosmic Mỹ

Táo Cosmic Mỹ

Đvt: kgGiá TT:250.000

119.000 đ

Táo Envy Mỹ size 24 - 28 - 32

Táo Envy Mỹ size 24 - 28 - 32

Đvt: kgGiá TT:200.000

179.000 đ

Cam Airchief Mỹ

Cam Airchief Mỹ

Đvt: kgGiá TT:159.000

88.000 đ

Táo Koru Mỹ size 36-40-45

Táo Koru Mỹ size 36-40-45

Đvt: KGGiá TT:109.000

89.000 đ

Táo Ambrosia Mỹ

Táo Ambrosia Mỹ

Đvt: kgGiá TT:139.000

79.000 đ

Táo Jazz size 64-72 Mỹ

Táo Jazz size 64-72 Mỹ

Đvt: KgGiá TT:129.000

99.000 đ

Táo xanh Granny Smith Mỹ

Táo xanh Granny Smith Mỹ

Đvt: KgGiá TT:99.000

79.000 đ

Mận Đỏ Khủng Long Mỹ

Mận Đỏ Khủng Long Mỹ

Đvt: kgGiá TT:400.000

350.000 đ

Mận Xanh Khủng Long Mỹ

Mận Xanh Khủng Long Mỹ

Đvt: KgGiá TT:399.000

349.000 đ

Facebook Luôn Tươi Sạch