• Danh sách các loại Nho

      
Nho sữa HQ

Nho sữa HQ

Đvt: KgGiá tt:650.000

550.000 đ

Nho đen không hạt Nam Phi

Nho đen không hạt Nam Phi

Đvt: KgGiá tt:189.000

179.000 đ

Nho đỏ có hạt Peru

Nho đỏ có hạt Peru

Đvt: KgGiá tt:169.000

149.000 đ

Nho đen Midnight Beauti Mỹ

Nho đen Midnight Beauti Mỹ

Đvt: KgGiá tt:129.000

99.000 đ

Nho xanh không hạt Top Brass

Nho xanh không hạt Top Brass

Đvt: KgGiá tt:149.000

139.000 đ

Nho đỏ không hạt Top Brass

Nho đỏ không hạt Top Brass

Đvt: KgGiá tt:169.000

149.000 đ

Nho xanh không hạt Pandol Mỹ

Nho xanh không hạt Pandol Mỹ

Đvt: KgGiá tt:229.000

179.000 đ

Nho xanh Autumn Crips Mỹ

Nho xanh Autumn Crips Mỹ

Đvt: KgGiá tt:259.000

199.000 đ

Nho kẹo Candy Snaps Mỹ

Nho kẹo Candy Snaps Mỹ

Đvt: KgGiá tt:329.000

299.000 đ

Nho Xanh Sugar Drop Mỹ

Nho Xanh Sugar Drop Mỹ

Đvt: KgGiá tt:269.000

249.000 đ

Nho xanh Sweet Globe Mỹ

Nho xanh Sweet Globe Mỹ

Đvt: KgGiá tt:289.000

249.000 đ

Nho đỏ có hạt Úc

Nho đỏ có hạt Úc

Đvt: kgGiá tt:149.000

119.000 đ

Nho xanh Timpson Mỹ

Nho xanh Timpson Mỹ

Đvt: KgGiá tt:249.000

219.000 đ

Nho đen ngón tay sweet sapphire

Nho đen ngón tay sweet sapphire

Đvt: KgGiá tt:149.000

119.000 đ

Nho đỏ không hạt JACK SALUTE

Nho đỏ không hạt JACK SALUTE

Đvt: KgGiá tt:229.000

199.000 đ

Luôn tươi sạch trên facebook