• Danh sách các loại Nho

      
Nho đỏ Red Globe Peru

Nho đỏ Red Globe Peru

Đvt: kgGiá tt:199.000

119.000 đ

Nho đen không hạt Peru

Nho đen không hạt Peru

Đvt: kgGiá tt:299.000

149.000 đ

Nho Xanh Sweet Globe Peru

Nho Xanh Sweet Globe Peru

Đvt: kgGiá tt:250.000

179.000 đ

Nho xanh Autumn Crisp Úc

Nho xanh Autumn Crisp Úc

Đvt: kgGiá tt:299.000

229.000 đ

Nho Sweet Saphire Hello

Nho Sweet Saphire Hello

Đvt: kgGiá tt:299.000

249.000 đ

Nho sữa Hàn Quốc

Nho sữa Hàn Quốc

Đvt: kgGiá tt:950.000

650.000 đ

Nho ngón tay Sweet saphire Peru

Nho ngón tay Sweet saphire Peru

Đvt: kgGiá tt:299.000

99.000 đ

Thùng Nho xanh Nam Phi

Thùng Nho xanh Nam Phi

Đvt: ThùngGiá tt:900.000

0 đ

Nho đen không hạt Nam Phi

Nho đen không hạt Nam Phi

Đvt: KgGiá tt:219.000

0 đ

Nho đỏ không hạt ÚC

Nho đỏ không hạt ÚC

Đvt: KgGiá tt:199.000

0 đ

Nho Xanh không hạt Nam Phi

Nho Xanh không hạt Nam Phi

Đvt: KgGiá tt:219.000

0 đ

Nho đen Autumn Royal

Nho đen Autumn Royal

Đvt: kgGiá tt:219.000

0 đ

Nho đen không hạt Mỹ

Nho đen không hạt Mỹ

Đvt: kgGiá tt:219.000

0 đ

Nho Xanh Không Hạt Mỹ

Nho Xanh Không Hạt Mỹ

Đvt: KgGiá tt:299.000

0 đ

Nho Đỏ Không Hạt Mỹ

Nho Đỏ Không Hạt Mỹ

Đvt: KgGiá tt:219.000

0 đ

Luôn tươi sạch trên facebook