• Danh sách các loại Nho

      
Nho đỏ kẹo Candy Hearts Mỹ

Nho đỏ kẹo Candy Hearts Mỹ

Đvt: kgGiá tt:450.000

290.000 đ

Nho sữa Shine Muscat Hàn Quốc

Nho sữa Shine Muscat Hàn Quốc

Đvt: kgGiá tt:1.200.000

850.000 đ

Thùng Nho xanh Nam Phi

Thùng Nho xanh Nam Phi

Đvt: ThùngGiá tt:900.000

0 đ

Nho đen không hạt Nam Phi

Nho đen không hạt Nam Phi

Đvt: KgGiá tt:219.000

0 đ

Nho đỏ không hạt ÚC

Nho đỏ không hạt ÚC

Đvt: KgGiá tt:199.000

0 đ

Nho Xanh không hạt Nam Phi

Nho Xanh không hạt Nam Phi

Đvt: KgGiá tt:219.000

0 đ

Nho đen Autumn Royal

Nho đen Autumn Royal

Đvt: kgGiá tt:219.000

0 đ

Nho đen không hạt Mỹ

Nho đen không hạt Mỹ

Đvt: kgGiá tt:219.000

0 đ

Nho Xanh Không Hạt Mỹ

Nho Xanh Không Hạt Mỹ

Đvt: KgGiá tt:299.000

0 đ

Nho Đỏ Không Hạt Mỹ

Nho Đỏ Không Hạt Mỹ

Đvt: KgGiá tt:219.000

0 đ

Luôn tươi sạch trên facebook