• Danh sách các loại Nho

      
Nho đỏ Scarlet Royal

Nho đỏ Scarlet Royal

Đvt: KgGiá tt:199.000

169.000 đ

Nho đen không hạt Mỹ Pandol

Nho đen không hạt Mỹ Pandol

Đvt: KgGiá tt:169.000

99.000 đ

Nho đen không hạt Columbine

Nho đen không hạt Columbine

Đvt: KgGiá tt:219.000

199.000 đ

Nho đen ngón tay Mỹ

Nho đen ngón tay Mỹ

Đvt: KgGiá tt:249.000

199.000 đ

Nho đỏ có hạt Chile

Nho đỏ có hạt Chile

Đvt: KgGiá tt:149.000

88.000 đ

Nho xanh không hạt Columbine Mỹ

Nho xanh không hạt Columbine Mỹ

Đvt: kgGiá tt:249.000

199.000 đ

 Nho đen Sữa Chile

Nho đen Sữa Chile

Đvt: KgGiá tt:169.000

135.000 đ

Nho xanh không hạt Úc Air Chief

Nho xanh không hạt Úc Air Chief

Đvt: KgGiá tt:269.000

229.000 đ

NHO ĐỎ KẸO CANDY MỸ

NHO ĐỎ KẸO CANDY MỸ

Đvt: kgGiá tt:299.000

269.000 đ

Nho đen không hạt Mỹ

Nho đen không hạt Mỹ

Đvt: KgGiá tt:299.000

229.000 đ

Nho đen ngón tay Úc

Nho đen ngón tay Úc

Đvt: KgGiá tt:219.000

199.000 đ

Nho đen ngón tay Úc Hello

Nho đen ngón tay Úc Hello

Đvt: KgGiá tt:249.000

199.000 đ

Nho Sữa Nhật

Nho Sữa Nhật

Đvt: KgGiá tt:725.000

699.000 đ

Nho đỏ Long Crimson Úc

Nho đỏ Long Crimson Úc

Đvt: KgGiá tt:239.000

199.000 đ

Nho xanh Long Thompson Úc

Nho xanh Long Thompson Úc

Đvt: KgGiá tt:190.000

129.000 đ