• Danh sách các loại Nho

      
 Nho đen Sữa Chile

Nho đen Sữa Chile

Đvt: KgGiá tt:199.000

165.000 đ

Nho đen ngón tay Úc

Nho đen ngón tay Úc

Đvt: KgGiá tt:269.000

249.000 đ

Nho xanh Long Thompson Úc

Nho xanh Long Thompson Úc

Đvt: KgGiá tt:190.000

129.000 đ

Nho đen ngón tay Úc Hello

Nho đen ngón tay Úc Hello

Đvt: KgGiá tt:269.000

249.000 đ

Nho xanh Autumn Crisp Úc

Nho xanh Autumn Crisp Úc

Đvt: KgGiá tt:269.000

249.000 đ

Nho đỏ Long Crimson Úc

Nho đỏ Long Crimson Úc

Đvt: KgGiá tt:239.000

199.000 đ

Nho đen không hạt Úc Midnight

Nho đen không hạt Úc Midnight

Đvt: KgGiá tt:199.000

79.000 đ

Nho đen không hạt Nam Phi MOOI

Nho đen không hạt Nam Phi MOOI

Đvt: KgGiá tt:199.000

149.000 đ

Nho đen Nam Phi JLer Le Roux

Nho đen Nam Phi JLer Le Roux

Đvt: kgGiá tt:140.000

99.000 đ

Nho đen không hạt Peru

Nho đen không hạt Peru

Đvt: KgGiá tt:199.000

179.000 đ

Nho đỏ kẹo Nam Phi

Nho đỏ kẹo Nam Phi

Đvt: kgGiá tt:329.000

199.000 đ

Nho xanh không hạt Úc

Nho xanh không hạt Úc

Đvt: KgGiá tt:229.000

149.000 đ

Nho đỏ không hạt Mỹ

Nho đỏ không hạt Mỹ

Đvt: KgGiá tt:99.000

49.000 đ

Nho đỏ có hạt Peru

Nho đỏ có hạt Peru

Đvt: KgGiá tt:159.000

99.000 đ

Nho xanh không hạt Mỹ Pretty Lady

Nho xanh không hạt Mỹ Pretty Lady

Đvt: kgGiá tt:199.000

99.000 đ