• Danh sách các loại Nho

      
Nho sữa Hàn Quốc

Nho sữa Hàn Quốc

Đvt: kgGiá tt:950.000

650.000 đ

Nho xanh không hạt Mỹ Pretty Lady

Nho xanh không hạt Mỹ Pretty Lady

Đvt: kgGiá tt:399.000

229.000 đ

Nho đen kẹo Candy Crunch Mỹ

Nho đen kẹo Candy Crunch Mỹ

Đvt: kgGiá tt:299.000

179.000 đ

Nho đỏ Kẹo Candy Snaps

Nho đỏ Kẹo Candy Snaps

Đvt: kgGiá tt:299.000

179.000 đ

Nho xanh sugar Crunch Mỹ

Nho xanh sugar Crunch Mỹ

Đvt: kgGiá tt:299.000

199.000 đ

Nho đỏ Scarlet Royal Mỹ

Nho đỏ Scarlet Royal Mỹ

Đvt: KgGiá tt:199.000

159.000 đ

Nho xanh Sweet Globe Mỹ

Nho xanh Sweet Globe Mỹ

Đvt: kgGiá tt:319.000

229.000 đ

Nho đen không hạt Mỹ Midnight thùng 8,6kg

Nho đen không hạt Mỹ Midnight thùng 8,6kg

Đvt: ThùngGiá tt:1.500.000

990.000 đ

Nho đỏ không hạt Mỹ hiệu Pretty Lady

Nho đỏ không hạt Mỹ hiệu Pretty Lady

Đvt: KgGiá tt:299.000

135.000 đ

Nho đen ngón tay Sweet Sapphire Mỹ

Nho đen ngón tay Sweet Sapphire Mỹ

Đvt: KgGiá tt:299.000

159.000 đ

Nho xanh Green Emerald Mỹ

Nho xanh Green Emerald Mỹ

Đvt: kgGiá tt:259.000

159.000 đ

Nho xanh Sugar Drop Mỹ

Nho xanh Sugar Drop Mỹ

Đvt: kgGiá tt:219.000

135.000 đ

Nho đen không hạt Summer Royal Mỹ

Nho đen không hạt Summer Royal Mỹ

Đvt: KgGiá tt:259.000

199.000 đ

Nho đen Midnight Beauty hiệu Pretty Lady Mỹ

Nho đen Midnight Beauty hiệu Pretty Lady Mỹ

Đvt: KgGiá tt:259.000

179.000 đ

Nho đen không hạt Úc Sweet Favors

Nho đen không hạt Úc Sweet Favors

Đvt: KgGiá tt:199.000

159.000 đ

Luôn tươi sạch trên facebook