• Danh sách các loại Nho

      
Nho xanh không hạt Mỹ Air Chief

Nho xanh không hạt Mỹ Air Chief

Đvt: KgGiá tt:199.000

99.000 đ

Nho đen Midnight beauty Mỹ

Nho đen Midnight beauty Mỹ

Đvt: KgGiá tt:219.000

179.000 đ

Nho đen không hạt Mỹ Pretty Lady

Nho đen không hạt Mỹ Pretty Lady

Đvt: KgGiá tt:119.000

79.000 đ

Nho đen ngón tay Mỹ

Nho đen ngón tay Mỹ

Đvt: KgGiá tt:199.000

149.000 đ

Nho đen không hạt Columbine

Nho đen không hạt Columbine

Đvt: KgGiá tt:199.000

119.000 đ

Nho xanh Autumn Crisp Úc

Nho xanh Autumn Crisp Úc

Đvt: KgGiá tt:269.000

249.000 đ

Nho xanh Kings Crown Mỹ

Nho xanh Kings Crown Mỹ

Đvt: KgGiá tt:199.000

119.000 đ

Nho đen kẹo Candy Dreams

Nho đen kẹo Candy Dreams

Đvt: kgGiá tt:269.000

190.000 đ

NHO ĐỎ KẸO CANDY MỸ

NHO ĐỎ KẸO CANDY MỸ

Đvt: kgGiá tt:299.000

269.000 đ

Nho đỏ không hạt Scarlet Royal

Nho đỏ không hạt Scarlet Royal

Đvt: KgGiá tt:199.000

119.000 đ

Nho đỏ có hạt Chile

Nho đỏ có hạt Chile

Đvt: KgGiá tt:149.000

88.000 đ

Nho xanh không hạt Columbine Mỹ

Nho xanh không hạt Columbine Mỹ

Đvt: kgGiá tt:249.000

199.000 đ

Nho sữa Hàn Quốc

Nho sữa Hàn Quốc

Đvt: kgGiá tt:850.000

699.000 đ

Nho đen không hạt Mỹ Pandol

Nho đen không hạt Mỹ Pandol

Đvt: KgGiá tt:169.000

99.000 đ

Nho Xanh không hạt New Yorker

Nho Xanh không hạt New Yorker

Đvt: kgGiá tt:249.000

199.000 đ