• Danh sách các loại Nho

      
Nho đen Autumn Royal Mỹ

Nho đen Autumn Royal Mỹ

Đvt: KgGiá tt:299.000

179.000 đ

Nho đỏ không hạt Mỹ thùng 8,6kg

Nho đỏ không hạt Mỹ thùng 8,6kg

Đvt: thùngGiá tt:1.050.000

790.000 đ

Nho xanh Autumn Crisp Mỹ

Nho xanh Autumn Crisp Mỹ

Đvt: kgGiá tt:199.000

79.000 đ

Nho xanh Sweet Globe Mỹ

Nho xanh Sweet Globe Mỹ

Đvt: kgGiá tt:119.000

99.000 đ

Nho xanh Sweet Globe Mỹ thùng 8,6kg

Nho xanh Sweet Globe Mỹ thùng 8,6kg

Đvt: thùngGiá tt:1.050.000

800.000 đ

Nho đỏ Scarlet Royal Mỹ

Nho đỏ Scarlet Royal Mỹ

Đvt: KgGiá tt:199.000

159.000 đ

Nho xanh sugar Crunch Mỹ

Nho xanh sugar Crunch Mỹ

Đvt: kgGiá tt:299.000

199.000 đ

Nho sữa Hàn Quốc

Nho sữa Hàn Quốc

Đvt: kgGiá tt:950.000

650.000 đ

Nho xanh không hạt Mỹ Pretty Lady

Nho xanh không hạt Mỹ Pretty Lady

Đvt: kgGiá tt:399.000

229.000 đ

Nho đỏ không hạt Mỹ hiệu Pretty Lady

Nho đỏ không hạt Mỹ hiệu Pretty Lady

Đvt: KgGiá tt:299.000

135.000 đ

Nho đen ngón tay Sweet Sapphire Mỹ

Nho đen ngón tay Sweet Sapphire Mỹ

Đvt: KgGiá tt:299.000

159.000 đ

Nho xanh Sugar Drop Mỹ

Nho xanh Sugar Drop Mỹ

Đvt: kgGiá tt:219.000

135.000 đ

Nho đen không hạt Summer Royal Mỹ

Nho đen không hạt Summer Royal Mỹ

Đvt: KgGiá tt:259.000

199.000 đ

Nho đỏ có hạt Chile

Nho đỏ có hạt Chile

Đvt: Kg Giá tt:159.000

119.000 đ

Nho đỏ Long Crimson Úc

Nho đỏ Long Crimson Úc

Đvt: KgGiá tt:219.000

179.000 đ

Luôn tươi sạch trên facebook