• Danh sách các loại Nho

      
Nho đen không hạt Mỹ Flying Tiger

Nho đen không hạt Mỹ Flying Tiger

Đvt: KgGiá tt:299.000

199.000 đ

Nho đen không hạt Mỹ Columbine

Nho đen không hạt Mỹ Columbine

Đvt: KgGiá tt:299.000

89.000 đ

Nho ngón tay Mỹ

Nho ngón tay Mỹ

Đvt: KgGiá tt:399.000

249.000 đ

Nho sữa Hàn Quốc

Nho sữa Hàn Quốc

Đvt: kgGiá tt:750.000

499.000 đ

Nho xanh không hạt Mỹ King Crown

Nho xanh không hạt Mỹ King Crown

Đvt: kgGiá tt:159.000

99.000 đ

Nho đen không hạt Mỹ Pretty Lady

Nho đen không hạt Mỹ Pretty Lady

Đvt: KgGiá tt:219.000

159.000 đ

Nho đỏ không hạt Nicolo

Nho đỏ không hạt Nicolo

Đvt: KgGiá tt:199.000

159.000 đ

Nho xanh không hạt Summer Crunch

Nho xanh không hạt Summer Crunch

Đvt: KgGiá tt:0

199.000 đ

Nho đỏ không hạt 888

Nho đỏ không hạt 888

Đvt: KgGiá tt:199.000

139.000 đ

Nho xanh không hạt Mỹ Flyng Tiger

Nho xanh không hạt Mỹ Flyng Tiger

Đvt: kgGiá tt:199.000

159.000 đ

Nho Đỏ Không Hạt Mỹ

Nho Đỏ Không Hạt Mỹ

Đvt: KgGiá tt:299.000

99.000 đ

Nho đen Candy Dreams

Nho đen Candy Dreams

Đvt: kgGiá tt:289.000

199.000 đ

Nho đỏ hạt Chi Lê

Nho đỏ hạt Chi Lê

Đvt: KgGiá tt:179.000

119.000 đ

Nho Đen Có Hạt Chile

Nho Đen Có Hạt Chile

Đvt: kgGiá tt:159.000

99.000 đ

Nho đỏ Long Crimson Úc

Nho đỏ Long Crimson Úc

Đvt: KgGiá tt:239.000

179.000 đ