• Danh sách các loại Nho

      
Nho xanh kẹo ÚC

Nho xanh kẹo ÚC

Đvt: KgGiá tt:299.000

249.000 đ

Nho đỏ có hạt Peru

Nho đỏ có hạt Peru

Đvt: KgGiá tt:139.000

99.000 đ

Nho Xanh không hạt Nam Phi

Nho Xanh không hạt Nam Phi

Đvt: KgGiá tt:279.000

249.000 đ

Nho xanh Autumn Crisp Mỹ

Nho xanh Autumn Crisp Mỹ

Đvt: KgGiá tt:99.000

40.000 đ

Nho đỏ Long Crimson Úc

Nho đỏ Long Crimson Úc

Đvt: KgGiá tt:279.000

229.000 đ

Nho đen không hạt Úc Midnight

Nho đen không hạt Úc Midnight

Đvt: KgGiá tt:139.000

99.000 đ

Nho sữa Hàn Quốc

Nho sữa Hàn Quốc

Đvt: kgGiá tt:850.000

749.000 đ

Nho đen ngón tay Lady Alice Nam Phi

Nho đen ngón tay Lady Alice Nam Phi

Đvt: KgGiá tt:229.000

179.000 đ

Nho đỏ Mỹ Pretty Lady - Vintage

Nho đỏ Mỹ Pretty Lady - Vintage

Đvt: KgGiá tt:149.000

99.000 đ

Nho Xanh không hạt New Yorker

Nho Xanh không hạt New Yorker

Đvt: kgGiá tt:249.000

199.000 đ

Nho đen không hạt Mỹ Pretty Lady

Nho đen không hạt Mỹ Pretty Lady

Đvt: KgGiá tt:229.000

199.000 đ

Nho đen ngón tay Mỹ

Nho đen ngón tay Mỹ

Đvt: KgGiá tt:199.000

149.000 đ

Nho đen kẹo Candy Dreams

Nho đen kẹo Candy Dreams

Đvt: kgGiá tt:269.000

190.000 đ

NHO ĐỎ KẸO CANDY MỸ

NHO ĐỎ KẸO CANDY MỸ

Đvt: kgGiá tt:299.000

269.000 đ

Nho đỏ có hạt Chile

Nho đỏ có hạt Chile

Đvt: KgGiá tt:149.000

88.000 đ

Luôn tươi sạch trên facebook