Nho Xanh không hạt Nam Phi

Nho Xanh không hạt Nam Phi

Đvt: KgGiá TT:229.000

179.000 đ

Việt Quất Peru

Việt Quất Peru

Đvt: HộpGiá TT:159.000

79.000 đ

Lê Forelle Nam Phi

Lê Forelle Nam Phi

Đvt: KgGiá TT:119.000

99.000 đ

Nho đen ngón tay Lady Alice Nam Phi

Nho đen ngón tay Lady Alice Nam Phi

Đvt: KgGiá TT:229.000

179.000 đ

Táo Bingo Nam Phi

Táo Bingo Nam Phi

Đvt: KgGiá TT:69.000

30.000 đ

 Nho đen Sữa Chile

Nho đen Sữa Chile

Đvt: KgGiá TT:169.000

135.000 đ

Fuji Nam Phi - Dutoit

Fuji Nam Phi - Dutoit

Đvt: KgGiá TT:89.000

49.000 đ

Nho đen không hạt Nam Phi MOOI

Nho đen không hạt Nam Phi MOOI

Đvt: KgGiá TT:199.000

149.000 đ

Nho đen Nam Phi JLer Le Roux

Nho đen Nam Phi JLer Le Roux

Đvt: kgGiá TT:140.000

99.000 đ

Facebook Luôn Tươi Sạch