• Danh sách các loại Táo

      
Táo Envy (size 60)

Táo Envy (size 60)

Đvt: KgGiá tt:199.000

169.000 đ

Táo Orgarnic Pacitic Rose size 80

Táo Orgarnic Pacitic Rose size 80

Đvt: KgGiá tt:110.000

55.000 đ

Táo Red Delicious (size 100)

Táo Red Delicious (size 100)

Đvt: KgGiá tt:99.000

75.000 đ

Táo Queen size 35

Táo Queen size 35

Đvt: KgGiá tt:129.000

99.000 đ

Táo Envy Mỹ ( size100- 113)

Táo Envy Mỹ ( size100- 113)

Đvt: KgGiá tt:219.000

169.000 đ

Táo Ambrosia Canada size 113

Táo Ambrosia Canada size 113

Đvt: KgGiá tt:159.000

99.000 đ

Táo Rose (size 24-28)

Táo Rose (size 24-28)

Đvt: kgGiá tt:159.000

129.000 đ

Táo Envy (size 18-24-30)

Táo Envy (size 18-24-30)

Đvt: Kg Giá tt:249.000

169.000 đ

Ambrosia Canada size 28-32-36

Ambrosia Canada size 28-32-36

Đvt: KgGiá tt:159.000

139.000 đ

Táo Envy Mỹ (size 40-45-50)

Táo Envy Mỹ (size 40-45-50)

Đvt: kgGiá tt:259.000

199.000 đ

Quà GS 1

Quà GS 1

Đvt: giỏGiá tt:1.000.000

850.000 đ

Quà GS 2

Quà GS 2

Đvt: giỏGiá tt:950.000

700.000 đ

Quà GS3

Quà GS3

Đvt: giỏGiá tt:900.000

750.000 đ

Quà GS4

Quà GS4

Đvt: giỏGiá tt:900.000

750.000 đ

Táo Gala Mỹ size 72-80-88

Táo Gala Mỹ size 72-80-88

Đvt: KgGiá tt:109.000

88.000 đ