• Danh sách các loại Táo

      
Táo Túi Fuji Nam Phi ( túi 1.5kg )

Táo Túi Fuji Nam Phi ( túi 1.5kg )

Đvt: túi Giá tt:99.000

75.000 đ

Táo Koru Newzealand size 90

Táo Koru Newzealand size 90

Đvt: kgGiá tt:99.000

69.000 đ

Táo Envy New Zealand size 90

Táo Envy New Zealand size 90

Đvt: kgGiá tt:299.000

99.000 đ

Táo Envy New Zealand size 100

Táo Envy New Zealand size 100

Đvt: kgGiá tt:129.000

99.000 đ

Táo Envy New Zealand size 70

Táo Envy New Zealand size 70

Đvt: kgGiá tt:199.000

169.000 đ

Táo Dazzle New Zealand size 100

Táo Dazzle New Zealand size 100

Đvt: kgGiá tt:129.000

99.000 đ

Táo Queen New Zealand size  90-100

Táo Queen New Zealand size 90-100

Đvt: kgGiá tt:159.000

89.000 đ

Táo Dazzle New Zealand size 70-80

Táo Dazzle New Zealand size 70-80

Đvt: kgGiá tt:159.000

119.000 đ

Táo xanh Granny Smith New Zealand

Táo xanh Granny Smith New Zealand

Đvt: kgGiá tt:105.000

89.000 đ

Táo Red Delicious

Táo Red Delicious

Đvt: KgGiá tt:99.000

0 đ

Envy Mỹ size to

Envy Mỹ size to

Đvt: KgGiá tt:299.000

0 đ

Ambrosia Canada

Ambrosia Canada

Đvt: KgGiá tt:210.000

0 đ

Táo Envy size nhỏ

Táo Envy size nhỏ

Đvt: KgGiá tt:239.000

0 đ

Táo Envy (size lớn)

Táo Envy (size lớn)

Đvt: KgGiá tt:250.000

0 đ

Táo Rose Mỹ

Táo Rose Mỹ

Đvt: KgGiá tt:215.000

0 đ

Luôn tươi sạch trên facebook