• Danh sách các loại Táo

      
Táo Fuji Mỹ (size 113)

Táo Fuji Mỹ (size 113)

Đvt: kgGiá tt:129.000

70.000 đ

Táo Queen New Zealand (size 35)

Táo Queen New Zealand (size 35)

Đvt: kgGiá tt:155.000

99.000 đ

Táo Queen size 70

Táo Queen size 70

Đvt: KgGiá tt:109.000

99.000 đ

Táo Rose (size 80-88)

Táo Rose (size 80-88)

Đvt: kgGiá tt:110.000

65.000 đ

Táo Kiku New Zealand size 70

Táo Kiku New Zealand size 70

Đvt: kgGiá tt:159.000

99.000 đ

Táo Rose Mỹ (size 80)

Táo Rose Mỹ (size 80)

Đvt: KgGiá tt:195.000

65.000 đ

Táo ROCKIT Mỹ

Táo ROCKIT Mỹ

Đvt: LốcGiá tt:155.000

100.000 đ

Thùng Táo Rose Pacific size 32

Thùng Táo Rose Pacific size 32

Đvt: thùngGiá tt:900.000

700.000 đ

Táo Rose (size 24-28-32)

Táo Rose (size 24-28-32)

Đvt: kgGiá tt:159.000

75.000 đ

Táo Kiku New Zealand size 48

Táo Kiku New Zealand size 48

Đvt: kgGiá tt:169.000

129.000 đ

Táo Ambrosia NZ size 35

Táo Ambrosia NZ size 35

Đvt: KgGiá tt:195.000

149.000 đ

Thùng Lê Hàn Quốc 5kg

Thùng Lê Hàn Quốc 5kg

Đvt: thùngGiá tt:750.000

450.000 đ

Táo Envy New Zealand (size 18, 24, 30)

Táo Envy New Zealand (size 18, 24, 30)

Đvt: KgGiá tt:290.000

220.000 đ

Táo Royal Gala

Táo Royal Gala

Đvt: kgGiá tt:109.000

75.000 đ

Envy Mỹ (big size )

Envy Mỹ (big size )

Đvt: kgGiá tt:299.000

249.000 đ