• Danh sách các loại Táo

      
Táo Ambrosia Canada ( size 100)

Táo Ambrosia Canada ( size 100)

Đvt: kgGiá tt:129.000

99.000 đ

Táo Gala Honeybear Mỹ ( Size 100-113)

Táo Gala Honeybear Mỹ ( Size 100-113)

Đvt: kgGiá tt:99.000

79.000 đ

Táo Ambrosia Canada  ( size 32 )

Táo Ambrosia Canada ( size 32 )

Đvt: KgGiá tt:159.000

139.000 đ

Táo Envy New Zealand (size 30 )

Táo Envy New Zealand (size 30 )

Đvt: kgGiá tt:299.000

159.000 đ

Táo Jazz New Zealand (size 70 - 80)

Táo Jazz New Zealand (size 70 - 80)

Đvt: KgGiá tt:119.000

89.000 đ

Táo Envy Mỹ size 24

Táo Envy Mỹ size 24

Đvt: kgGiá tt:200.000

199.000 đ

Táo Queen New Zealand size 100 - 110

Táo Queen New Zealand size 100 - 110

Đvt: KgGiá tt:99.000

79.000 đ

Táo Queen New Zealand size 100 - 110 thùng 17.5kg

Táo Queen New Zealand size 100 - 110 thùng 17.5kg

Đvt: Thùng Giá tt:1.500.000

1.200.000 đ

Táo Fuji Mỹ (size 125)

Táo Fuji Mỹ (size 125)

Đvt: kgGiá tt:129.000

75.000 đ

 Táo Envy New Zealand (size 90)

Táo Envy New Zealand (size 90)

Đvt: KgGiá tt:219.000

129.000 đ

Táo Jazz New Zealand size 100

Táo Jazz New Zealand size 100

Đvt: KgGiá tt:99.000

69.000 đ

Táo Ambrosia Newzealand (Size 90 )

Táo Ambrosia Newzealand (Size 90 )

Đvt: KgGiá tt:159.000

99.000 đ

Táo Gala Mỹ size 80 -88

Táo Gala Mỹ size 80 -88

Đvt: KgGiá tt:99.000

69.000 đ

Táo Ambrosia Newzealand ( size 30-35)

Táo Ambrosia Newzealand ( size 30-35)

Đvt: KgGiá tt:199.000

139.000 đ

Táo xanh New Zealand

Táo xanh New Zealand

Đvt: KgGiá tt:99.000

59.000 đ

Luôn tươi sạch trên facebook