• Danh sách các loại Táo

      
Táo Ambrosia Canada size 100-113

Táo Ambrosia Canada size 100-113

Đvt: KgGiá tt:159.000

119.000 đ

Táo Red Delicious (size 40-44 )

Táo Red Delicious (size 40-44 )

Đvt: KgGiá tt:99.000

79.000 đ

Táo Envy New Zealand size 90 -100

Táo Envy New Zealand size 90 -100

Đvt: kgGiá tt:139.000

108.000 đ

Táo Bingo Nam Phi

Táo Bingo Nam Phi

Đvt: KgGiá tt:69.000

30.000 đ

Táo Envy New Zealand ( size 30 -35)

Táo Envy New Zealand ( size 30 -35)

Đvt: KgGiá tt:229.000

179.000 đ

Táo Queen New Zealand (size -100 -110)

Táo Queen New Zealand (size -100 -110)

Đvt: kgGiá tt:135.000

79.000 đ

Táo Envy New Zealand size 70

Táo Envy New Zealand size 70

Đvt: KgGiá tt:199.000

159.000 đ

Táo Jazz New Zealand size 100

Táo Jazz New Zealand size 100

Đvt: KgGiá tt:99.000

75.000 đ

Táo Queen New Zealand size 80

Táo Queen New Zealand size 80

Đvt: KgGiá tt:145.000

110.000 đ

Táo Ambrosia Baby - New Zealand

Táo Ambrosia Baby - New Zealand

Đvt: kgGiá tt:149.000

79.000 đ

Táo Envy Mỹ size 45

Táo Envy Mỹ size 45

Đvt: kgGiá tt:200.000

149.000 đ

Táo xanh Mỹ

Táo xanh Mỹ

Đvt: KgGiá tt:119.000

79.000 đ

Táo Royal Gala

Táo Royal Gala

Đvt: kgGiá tt:109.000

79.000 đ

Envy Mỹ (size 24-28 )

Envy Mỹ (size 24-28 )

Đvt: kgGiá tt:230.000

169.000 đ

Táo xanh New Zealand

Táo xanh New Zealand

Đvt: KgGiá tt:129.000

79.000 đ