• Danh sách các loại Táo

      
Nho đen kẹo Chile

Nho đen kẹo Chile

Đvt: KgGiá tt:199.000

129.000 đ

Táo Royal Gala

Táo Royal Gala

Đvt: kgGiá tt:109.000

79.000 đ

Táo Gala Mỹ size 80 -88

Táo Gala Mỹ size 80 -88

Đvt: KgGiá tt:99.000

75.000 đ

Táo Bingo Nam Phi

Táo Bingo Nam Phi

Đvt: KgGiá tt:119.000

65.000 đ

Táo Envy (size 55- 60)

Táo Envy (size 55- 60)

Đvt: KgGiá tt:199.000

149.000 đ

Envy Mỹ (size 24-28 )

Envy Mỹ (size 24-28 )

Đvt: kgGiá tt:230.000

169.000 đ

Táo Envy Mỹ size100

Táo Envy Mỹ size100

Đvt: KgGiá tt:169.000

149.000 đ

Táo Rose (size 100-113)

Táo Rose (size 100-113)

Đvt: kgGiá tt:110.000

75.000 đ

Táo Envy Mỹ size 45

Táo Envy Mỹ size 45

Đvt: kgGiá tt:200.000

159.000 đ

Táo Ambrosia Canada size 113

Táo Ambrosia Canada size 113

Đvt: KgGiá tt:159.000

99.000 đ

Fuji Nam Phi - Dutoit

Fuji Nam Phi - Dutoit

Đvt: KgGiá tt:89.000

49.000 đ

Táo Orgarnic Pacitic Rose size 80

Táo Orgarnic Pacitic Rose size 80

Đvt: KgGiá tt:110.000

55.000 đ

Táo Fuji Mỹ (size 100-113)

Táo Fuji Mỹ (size 100-113)

Đvt: KgGiá tt:89.000

49.000 đ

Táo Rose (size 24-28)

Táo Rose (size 24-28)

Đvt: kgGiá tt:159.000

129.000 đ

Táo xanh Mỹ

Táo xanh Mỹ

Đvt: KgGiá tt:119.000

79.000 đ