• Danh sách các loại Táo

      
Táo Gala Mỹ size 88

Táo Gala Mỹ size 88

Đvt: KgGiá tt:109.000

79.000 đ

Táo Envy size 80

Táo Envy size 80

Đvt: kgGiá tt:179.000

99.000 đ

Táo Envy (size 90)

Táo Envy (size 90)

Đvt: KgGiá tt:199.000

99.000 đ

Táo Envy (size 24-30)

Táo Envy (size 24-30)

Đvt: Kg Giá tt:199.000

179.000 đ

Táo Queen size 35

Táo Queen size 35

Đvt: KgGiá tt:129.000

99.000 đ

Táo Queen size 70-80

Táo Queen size 70-80

Đvt: KgGiá tt:140.000

89.000 đ

Táo Ambrosia New Zealand size 80

Táo Ambrosia New Zealand size 80

Đvt: kgGiá tt:179.000

139.000 đ

Giỏ quà DB1

Giỏ quà DB1

Đvt: giỏGiá tt:1.000.000

800.000 đ

Giỏ quà tặng DB2

Giỏ quà tặng DB2

Đvt: giỏGiá tt:1.200.000

1.000.000 đ

Giỏ quà tặng DB3

Giỏ quà tặng DB3

Đvt: giỏGiá tt:1.200.000

950.000 đ

Giỏ quà tặng DB4

Giỏ quà tặng DB4

Đvt: giỏGiá tt:1.000.000

900.000 đ

Giỏ quà 20/11 TC4

Giỏ quà 20/11 TC4

Đvt: giỏGiá tt:500.000

400.000 đ

Giỏ quà 20/11 TC3

Giỏ quà 20/11 TC3

Đvt: giỏGiá tt:670.000

550.000 đ

Quà tặng 8/3 QT2

Quà tặng 8/3 QT2

Đvt: GiỏGiá tt:950.000

800.000 đ

Giỏ quà tặng 8/3 QT1

Giỏ quà tặng 8/3 QT1

Đvt: GiỏGiá tt:1.100.000

800.000 đ