• Danh sách các loại Táo

      
Táo Envy New Zealand size 70

Táo Envy New Zealand size 70

Đvt: KgGiá tt:219.000

199.000 đ

Táo Túi Nam Phi

Táo Túi Nam Phi

Đvt: kgGiá tt:69.000

49.000 đ

Táo Jazz New Zealand

Táo Jazz New Zealand

Đvt: kgGiá tt:99.000

69.000 đ

Táo Cherish New Zealand size 30-35

Táo Cherish New Zealand size 30-35

Đvt: kgGiá tt:139.000

119.000 đ

Táo Posy New Zealand

Táo Posy New Zealand

Đvt: KgGiá tt:129.000

109.000 đ

Táo Bay Queen New Zealand

Táo Bay Queen New Zealand

Đvt: kgGiá tt:109.000

89.000 đ

Táo Roxy New Zealand

Táo Roxy New Zealand

Đvt: kgGiá tt:109.000

99.000 đ

Táo Dazzle New Zealand size 80

Táo Dazzle New Zealand size 80

Đvt: kgGiá tt:149.000

129.000 đ

Táo Dazzle New Zealand size 24-30

Táo Dazzle New Zealand size 24-30

Đvt: KgGiá tt:179.000

149.000 đ

Táo Xanh New Zealand

Táo Xanh New Zealand

Đvt: KgGiá tt:99.000

79.000 đ

Táo Red Delicious

Táo Red Delicious

Đvt: KgGiá tt:99.000

0 đ

Envy Mỹ size to

Envy Mỹ size to

Đvt: KgGiá tt:299.000

0 đ

Ambrosia Canada

Ambrosia Canada

Đvt: KgGiá tt:210.000

0 đ

Táo Envy size nhỏ

Táo Envy size nhỏ

Đvt: KgGiá tt:239.000

0 đ

Táo Envy (size lớn)

Táo Envy (size lớn)

Đvt: KgGiá tt:250.000

0 đ

Luôn tươi sạch trên facebook