• Danh sách các loại Táo

      
Táo Envy Mỹ (size 55)

Táo Envy Mỹ (size 55)

Đvt: KgGiá tt:229.000

159.000 đ

Táo Envy Mỹ ( size 40-50)

Táo Envy Mỹ ( size 40-50)

Đvt: KgGiá tt:219.000

199.000 đ

Táo Envy Mỹ (size 60)

Táo Envy Mỹ (size 60)

Đvt: KgGiá tt:199.000

99.000 đ

Táo Rose Mỹ

Táo Rose Mỹ

Đvt: KgGiá tt:195.000

88.000 đ

Táo ROCKIT Mỹ

Táo ROCKIT Mỹ

Đvt: LốcGiá tt:155.000

100.000 đ

Táo Ambrosia (size 32-36)

Táo Ambrosia (size 32-36)

Đvt: KgGiá tt:169.000

149.000 đ

Táo Ambrosia (size 80-88)

Táo Ambrosia (size 80-88)

Đvt: KgGiá tt:139.000

110.000 đ

Táo Fuji Mỹ (size 100)

Táo Fuji Mỹ (size 100)

Đvt: KgGiá tt:129.000

88.000 đ

Táo Fuji Mỹ (size 120 -150)

Táo Fuji Mỹ (size 120 -150)

Đvt: kgGiá tt:129.000

65.000 đ

Táo Gala Mỹ

Táo Gala Mỹ

Đvt: KgGiá tt:109.000

79.000 đ

Táo Red Delicious

Táo Red Delicious

Đvt: KgGiá tt:99.000

75.000 đ

Táo xanh Mỹ

Táo xanh Mỹ

Đvt: KgGiá tt:119.000

89.000 đ

Táo Juliet hữu cơ

Táo Juliet hữu cơ

Đvt: KgGiá tt:149.000

129.000 đ

Envy Mỹ (big size )

Envy Mỹ (big size )

Đvt: kgGiá tt:299.000

249.000 đ

Táo Envy size 90

Táo Envy size 90

Đvt: kgGiá tt:179.000

159.000 đ