• Danh sách các loại Táo

      
Táo Red Delicious (size 40-44 )

Táo Red Delicious (size 40-44 )

Đvt: KgGiá tt:99.000

79.000 đ

Táo Ambrosia (size 80-88)

Táo Ambrosia (size 80-88)

Đvt: KgGiá tt:129.000

75.000 đ

Táo Ambrosia Canada (size 36-40)

Táo Ambrosia Canada (size 36-40)

Đvt: KgGiá tt:129.000

99.000 đ

Táo Rose (size 24-28)

Táo Rose (size 24-28)

Đvt: kgGiá tt:129.000

79.000 đ

Táo Envy Mỹ size 32

Táo Envy Mỹ size 32

Đvt: KgGiá tt:219.000

179.000 đ

Envy Mỹ (size 24-28 )

Envy Mỹ (size 24-28 )

Đvt: kgGiá tt:249.000

199.000 đ

Táo Envy Mỹ size 100-113

Táo Envy Mỹ size 100-113

Đvt: KgGiá tt:169.000

88.000 đ

Táo xanh New Zealand

Táo xanh New Zealand

Đvt: KgGiá tt:129.000

79.000 đ

Táo Jazz New Zealand size 100

Táo Jazz New Zealand size 100

Đvt: KgGiá tt:99.000

49.000 đ

Táo Juliet hữu cơ Pháp (size 72)

Táo Juliet hữu cơ Pháp (size 72)

Đvt: KgGiá tt:169.000

149.000 đ

Táo Queen New Zealand size 100- 120

Táo Queen New Zealand size 100- 120

Đvt: KgGiá tt:99.000

65.000 đ

Táo Envy New Zealand ( size 30 -35)

Táo Envy New Zealand ( size 30 -35)

Đvt: KgGiá tt:229.000

179.000 đ

Táo Queen New Zealand (size -100 -110)

Táo Queen New Zealand (size -100 -110)

Đvt: kgGiá tt:135.000

79.000 đ

Táo Ambrosia Canada size 100-113

Táo Ambrosia Canada size 100-113

Đvt: KgGiá tt:159.000

119.000 đ

Táo Envy New Zealand size 90 -100

Táo Envy New Zealand size 90 -100

Đvt: kgGiá tt:139.000

108.000 đ

Luôn tươi sạch trên facebook