• Danh sách các loại Táo

      
Táo Cosmic Mỹ

Táo Cosmic Mỹ

Đvt: kgGiá tt:250.000

119.000 đ

Táo Ambrosia Canada ( size 88)

Táo Ambrosia Canada ( size 88)

Đvt: kgGiá tt:159.000

119.000 đ

Táo Envy Mỹ size 24 - 28 - 32

Táo Envy Mỹ size 24 - 28 - 32

Đvt: kgGiá tt:200.000

179.000 đ

Táo Koru Mỹ size 36-40-45

Táo Koru Mỹ size 36-40-45

Đvt: KGGiá tt:109.000

89.000 đ

Táo Story Pháp

Táo Story Pháp

Đvt: kgGiá tt:105.000

79.000 đ

Táo Ambrosia Mỹ

Táo Ambrosia Mỹ

Đvt: kgGiá tt:139.000

79.000 đ

Táo Juliet Pháp

Táo Juliet Pháp

Đvt: kgGiá tt:159.000

119.000 đ

Táo Jazz size 64-72 Mỹ

Táo Jazz size 64-72 Mỹ

Đvt: KgGiá tt:129.000

99.000 đ

Táo xanh Granny Smith Mỹ

Táo xanh Granny Smith Mỹ

Đvt: KgGiá tt:99.000

79.000 đ

Táo Red Delicious

Táo Red Delicious

Đvt: KgGiá tt:99.000

0 đ

Envy Mỹ size to

Envy Mỹ size to

Đvt: KgGiá tt:299.000

0 đ

Ambrosia Canada

Ambrosia Canada

Đvt: KgGiá tt:210.000

0 đ

Táo Envy size nhỏ

Táo Envy size nhỏ

Đvt: KgGiá tt:239.000

0 đ

Táo Envy (size lớn)

Táo Envy (size lớn)

Đvt: KgGiá tt:250.000

0 đ

Táo Rose Mỹ

Táo Rose Mỹ

Đvt: KgGiá tt:215.000

0 đ

Luôn tươi sạch trên facebook