• Danh sách các loại Táo

      
Táo Queen New Zealand (size 90-100)

Táo Queen New Zealand (size 90-100)

Đvt: kgGiá tt:155.000

75.000 đ

Táo Royal Gala

Táo Royal Gala

Đvt: kgGiá tt:109.000

65.000 đ

Táo Envy (size 24-30)

Táo Envy (size 24-30)

Đvt: Kg Giá tt:199.000

179.000 đ

Táo Rose (size 32)

Táo Rose (size 32)

Đvt: kgGiá tt:129.000

55.000 đ

Táo Diva New Zealand (size 35)

Táo Diva New Zealand (size 35)

Đvt: KgGiá tt:159.000

89.000 đ

Táo Envy Mỹ (size 55)

Táo Envy Mỹ (size 55)

Đvt: KgGiá tt:229.000

99.000 đ

Táo Juliet hữu cơ (size 88-100)

Táo Juliet hữu cơ (size 88-100)

Đvt: KgGiá tt:169.000

149.000 đ

Táo Ambrosia NZ size 35

Táo Ambrosia NZ size 35

Đvt: KgGiá tt:195.000

149.000 đ

Táo ROCKIT Mỹ

Táo ROCKIT Mỹ

Đvt: LốcGiá tt:155.000

100.000 đ

Táo Envy New Zealand (size 18)

Táo Envy New Zealand (size 18)

Đvt: KgGiá tt:290.000

129.000 đ

Táo Ambrosia New Zealand

Táo Ambrosia New Zealand

Đvt: kgGiá tt:179.000

149.000 đ

Táo Red Delicious

Táo Red Delicious

Đvt: KgGiá tt:99.000

75.000 đ

Táo Kiku New Zealand size 70

Táo Kiku New Zealand size 70

Đvt: kgGiá tt:159.000

99.000 đ

Táo Fuji Mỹ (size 113)

Táo Fuji Mỹ (size 113)

Đvt: kgGiá tt:129.000

70.000 đ

Táo xanh Mỹ

Táo xanh Mỹ

Đvt: KgGiá tt:119.000

79.000 đ