• Danh sách các loại Táo

      
Táo Ambrosia Canada ( size 70-80 )

Táo Ambrosia Canada ( size 70-80 )

Đvt: KgGiá tt:129.000

109.000 đ

Táo Ambrosia Canada ( size 30-35)

Táo Ambrosia Canada ( size 30-35)

Đvt: KgGiá tt:199.000

139.000 đ

Táo Queen New Zealand size 110

Táo Queen New Zealand size 110

Đvt: KgGiá tt:99.000

79.000 đ

Envy New Zealand (size 30 )

Envy New Zealand (size 30 )

Đvt: kgGiá tt:299.000

179.000 đ

Táo Queen New Zealand size 70

Táo Queen New Zealand size 70

Đvt: KgGiá tt:129.000

99.000 đ

Táo Gala Mỹ size 80 -88

Táo Gala Mỹ size 80 -88

Đvt: KgGiá tt:99.000

79.000 đ

Táo xanh New Zealand

Táo xanh New Zealand

Đvt: KgGiá tt:99.000

59.000 đ

Táo Fuji New Zealand size 70

Táo Fuji New Zealand size 70

Đvt: kgGiá tt:119.000

79.000 đ

Táo Jazz New Zealand (size 80)

Táo Jazz New Zealand (size 80)

Đvt: KgGiá tt:119.000

79.000 đ

Táo Queen New Zealand size 30 thùng 8,6kg

Táo Queen New Zealand size 30 thùng 8,6kg

Đvt: Thùng Giá tt:850.000

580.000 đ

Táo Dazzle New Zealand ( Size 70-80-90)

Táo Dazzle New Zealand ( Size 70-80-90)

Đvt: KgGiá tt:129.000

89.000 đ

Táo Jazz New Zealand size 100

Táo Jazz New Zealand size 100

Đvt: KgGiá tt:99.000

69.000 đ

Táo Dazzle New Zealand Size 100

Táo Dazzle New Zealand Size 100

Đvt: kgGiá tt:99.000

69.000 đ

Táo Queen New Zealand size 120 thùng 17kg

Táo Queen New Zealand size 120 thùng 17kg

Đvt: Thùng Giá tt:1.000.000

650.000 đ

Táo Royal Gala New Zealand

Táo Royal Gala New Zealand

Đvt: KgGiá tt:99.000

69.000 đ

Luôn tươi sạch trên facebook