• Danh sách các loại Táo

      
Táo Dazzle New Zealand ( Size 70-80-90)

Táo Dazzle New Zealand ( Size 70-80-90)

Đvt: KgGiá tt:159.000

109.000 đ

Táo Jazz New Zealand size 90

Táo Jazz New Zealand size 90

Đvt: KgGiá tt:99.000

75.000 đ

Táo Queen size 70-80-90

Táo Queen size 70-80-90

Đvt: KgGiá tt:119.000

79.000 đ

Táo Royal Gala New Zealand

Táo Royal Gala New Zealand

Đvt: KgGiá tt:99.000

69.000 đ

Envy New Zealand (size 24-30 )

Envy New Zealand (size 24-30 )

Đvt: kgGiá tt:299.000

229.000 đ

Táo Queen New Zealand size 30

Táo Queen New Zealand size 30

Đvt: KgGiá tt:129.000

109.000 đ

Táo Queen New Zealand size 35

Táo Queen New Zealand size 35

Đvt: KgGiá tt:129.000

99.000 đ

Táo Beauty New Zealand size 40

Táo Beauty New Zealand size 40

Đvt: kgGiá tt:119.000

89.000 đ

Táo xanh New Zealand

Táo xanh New Zealand

Đvt: KgGiá tt:129.000

89.000 đ

Táo Envy Mỹ size 100-113

Táo Envy Mỹ size 100-113

Đvt: KgGiá tt:169.000

88.000 đ

Táo Ambrosia Canada (size 36-40)

Táo Ambrosia Canada (size 36-40)

Đvt: KgGiá tt:99.000

69.000 đ

Táo Juliet hữu cơ Pháp (size 100-113)

Táo Juliet hữu cơ Pháp (size 100-113)

Đvt: KgGiá tt:169.000

129.000 đ

Táo xanh Mỹ

Táo xanh Mỹ

Đvt: KgGiá tt:119.000

79.000 đ

Táo Rose (size 24-28)

Táo Rose (size 24-28)

Đvt: kgGiá tt:129.000

79.000 đ

Táo Posy New Zealand

Táo Posy New Zealand

Đvt: kgGiá tt:139.000

99.000 đ

Luôn tươi sạch trên facebook