CH 6: 36 Tôn Thất Tùng

Cửa hàng hoa quả nhập khẩu Luôn Tươi Sạch ở 36 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội là cửa hàng thứ 09 trong hệ thống chuỗi trái cây sạch của công ty V-Food

Địa chỉ: Số 36 Tôn Thất Tùng - quận Đống Đa - Hà Nội

Email: luontuoisach@gmail.com

Điện thoại: 02462 900 004 

Cửa hàng 36 luôn tươi sạch 36 tôn thất tùng

Hình ảnh cửa hàng ở 36 Tôn Thất Tùng

 

Bản đồ cửa hàng luôn tươi sạch ở 36 tôn thất tùng

Bản đồ cửa hàng Luôn Tươi Sạch ở 36 Tôn Thất Tùng