Nho đen Midnight Úc

Nho đen Midnight Úc

Đvt: KgGiá TT:199.000

159.000 đ

Nho đỏ Long Crimson Úc

Nho đỏ Long Crimson Úc

Đvt: KgGiá TT:229.000

179.000 đ

Nho đen ngón tay Sweet Sapphire Úc

Nho đen ngón tay Sweet Sapphire Úc

Đvt: kgGiá TT:299.000

249.000 đ

Nho xanh không hạt Peru

Nho xanh không hạt Peru

Đvt: KgGiá TT:259.000

179.000 đ

Quýt Úc

Quýt Úc

Đvt: KgGiá TT:169.000

129.000 đ

Táo Red Delicious (size 40-44 )

Táo Red Delicious (size 40-44 )

Đvt: KgGiá TT:99.000

79.000 đ

Cam ruột vàng Ai Cập

Cam ruột vàng Ai Cập

Đvt: Kg Giá TT:99.000

35.000 đ

Cam vàng Air Chief Mỹ

Cam vàng Air Chief Mỹ

Đvt: kgGiá TT:99.000

49.000 đ

Nho đen không hạt Peru

Nho đen không hạt Peru

Đvt: KgGiá TT:179.000

99.000 đ

Cam Cara ruột đỏ Mỹ

Cam Cara ruột đỏ Mỹ

Đvt: KgGiá TT:119.000

75.000 đ

Nho đen Peru thùng 8,2kg

Nho đen Peru thùng 8,2kg

Đvt: Thùng Giá TT:900.000

550.000 đ

Dâu tây Hàn Quốc 250g

Dâu tây Hàn Quốc 250g

Đvt: HộpGiá TT:99.000

75.000 đ

Cam ruột vàng Ai Cập

Cam ruột vàng Ai Cập

Đvt: Kg Giá TT:99.000

35.000 đ

Nho Xanh không hạt Nam Phi

Nho Xanh không hạt Nam Phi

Đvt: KgGiá TT:229.000

179.000 đ

Cam vàng Air Chief Mỹ

Cam vàng Air Chief Mỹ

Đvt: kgGiá TT:99.000

49.000 đ

Nho đen Midnight Úc

Nho đen Midnight Úc

Đvt: KgGiá TT:199.000

159.000 đ

Nho đen không hạt Peru

Nho đen không hạt Peru

Đvt: KgGiá TT:179.000

99.000 đ

Cam Cara ruột đỏ Mỹ

Cam Cara ruột đỏ Mỹ

Đvt: KgGiá TT:119.000

75.000 đ

loading...

Facebook Luôn Tươi Sạch