Nho đỏ hạt Chi Lê

Nho đỏ hạt Chi Lê

Đvt: KgGiá TT:179.000

139.000 đ

Cam vàng Sunkist Mỹ

Cam vàng Sunkist Mỹ

Đvt: KgGiá TT:139.000

99.000 đ

Táo Queen size 70

Táo Queen size 70

Đvt: KgGiá TT:109.000

99.000 đ

Nho đỏ không hạt Chi Lê

Nho đỏ không hạt Chi Lê

Đvt: kgGiá TT:159.000

75.000 đ

Táo Rose Mỹ (size 80)

Táo Rose Mỹ (size 80)

Đvt: KgGiá TT:195.000

65.000 đ

Táo Kiku New Zealand size 48

Táo Kiku New Zealand size 48

Đvt: kgGiá TT:169.000

129.000 đ

Cherry Mỹ Brookside

Cherry Mỹ Brookside

Đvt: kgGiá TT:800.000

299.000 đ

Táo Fuji Mỹ (size 113)

Táo Fuji Mỹ (size 113)

Đvt: kgGiá TT:129.000

70.000 đ

Táo Queen New Zealand (size 35)

Táo Queen New Zealand (size 35)

Đvt: kgGiá TT:155.000

99.000 đ

Nho đỏ Long Crimson Úc

Nho đỏ Long Crimson Úc

Đvt: KgGiá TT:239.000

179.000 đ

Táo Rose Mỹ (size 80)

Táo Rose Mỹ (size 80)

Đvt: KgGiá TT:195.000

65.000 đ

Nho Đen Có Hạt Chile

Nho Đen Có Hạt Chile

Đvt: kgGiá TT:159.000

99.000 đ

Cherry Northwest Mỹ (size 10)

Cherry Northwest Mỹ (size 10)

Đvt: kgGiá TT:749.000

450.000 đ

Táo Fuji Mỹ (size 113)

Táo Fuji Mỹ (size 113)

Đvt: kgGiá TT:129.000

70.000 đ

Nho xanh Autumn Crisp Úc

Nho xanh Autumn Crisp Úc

Đvt: KgGiá TT:250.000

99.000 đ

Nho đỏ Long Crimson Úc

Nho đỏ Long Crimson Úc

Đvt: KgGiá TT:239.000

179.000 đ

Quýt Úc

Quýt Úc

Đvt: KgGiá TT:169.000

99.000 đ

Nho Đen Có Hạt Chile

Nho Đen Có Hạt Chile

Đvt: kgGiá TT:159.000

99.000 đ

loading...