Mận tím Chile

Mận tím Chile

Đvt: KgGiá TT:329.000

250.000 đ

Táo Envy (size 60)

Táo Envy (size 60)

Đvt: KgGiá TT:199.000

169.000 đ

Táo Orgarnic Pacitic Rose size 80

Táo Orgarnic Pacitic Rose size 80

Đvt: KgGiá TT:110.000

55.000 đ

Lê Forelle Nam Phi

Lê Forelle Nam Phi

Đvt: KgGiá TT:149.000

99.000 đ

Táo Red Delicious (size 100)

Táo Red Delicious (size 100)

Đvt: KgGiá TT:99.000

75.000 đ

Nho đen không hạt Úc Midnight

Nho đen không hạt Úc Midnight

Đvt: KgGiá TT:199.000

129.000 đ

Táo Orgarnic Pacitic Rose size 80

Táo Orgarnic Pacitic Rose size 80

Đvt: KgGiá TT:110.000

55.000 đ

Lê Forelle Nam Phi

Lê Forelle Nam Phi

Đvt: KgGiá TT:149.000

99.000 đ

Nho đen không hạt Úc Midnight

Nho đen không hạt Úc Midnight

Đvt: KgGiá TT:199.000

129.000 đ

Nho đen ngón tay Úc

Nho đen ngón tay Úc

Đvt: KgGiá TT:249.000

199.000 đ

Nho đen không hạt Nam Phi MOOI

Nho đen không hạt Nam Phi MOOI

Đvt: KgGiá TT:199.000

149.000 đ

Táo Ambrosia Canada size 113

Táo Ambrosia Canada size 113

Đvt: KgGiá TT:159.000

99.000 đ

Táo Orgarnic Pacitic Rose size 80

Táo Orgarnic Pacitic Rose size 80

Đvt: KgGiá TT:110.000

55.000 đ

Lê Forelle Nam Phi

Lê Forelle Nam Phi

Đvt: KgGiá TT:149.000

99.000 đ

Nho đỏ không hạt Mỹ

Nho đỏ không hạt Mỹ

Đvt: KgGiá TT:99.000

49.000 đ

Táo Ambrosia Canada size 113

Táo Ambrosia Canada size 113

Đvt: KgGiá TT:159.000

99.000 đ

Nho xanh không hạt Mỹ Pretty Lady

Nho xanh không hạt Mỹ Pretty Lady

Đvt: kgGiá TT:199.000

99.000 đ

Quýt Úc

Quýt Úc

Đvt: KgGiá TT:169.000

79.000 đ

loading...