Nho đen không hạt Nam Phi

Nho đen không hạt Nam Phi

Đvt: KgGiá TT:209.000

119.000 đ

Mận tím Chile

Mận tím Chile

Đvt: KgGiá TT:329.000

299.000 đ

Mận October Sun Mỹ

Mận October Sun Mỹ

Đvt: kgGiá TT:550.000

350.000 đ

Táo Envy Mỹ (size 55)

Táo Envy Mỹ (size 55)

Đvt: KgGiá TT:229.000

159.000 đ

Nho xanh Autumn Crisp Úc

Nho xanh Autumn Crisp Úc

Đvt: KgGiá TT:250.000

139.000 đ

Kiwi vàng Sungold

Kiwi vàng Sungold

Đvt: kgGiá TT:359.000

299.000 đ

Nho đen không hạt Nam Phi

Nho đen không hạt Nam Phi

Đvt: KgGiá TT:209.000

119.000 đ

Cam vàng Sunkist Mỹ

Cam vàng Sunkist Mỹ

Đvt: KgGiá TT:139.000

110.000 đ

Mận Sugar Úc

Mận Sugar Úc

Đvt: KgGiá TT:419.000

350.000 đ

Táo Envy Mỹ (size 55)

Táo Envy Mỹ (size 55)

Đvt: KgGiá TT:229.000

159.000 đ

Táo Envy Mỹ ( size 40-50)

Táo Envy Mỹ ( size 40-50)

Đvt: KgGiá TT:219.000

199.000 đ

Táo Envy Mỹ (size 60)

Táo Envy Mỹ (size 60)

Đvt: KgGiá TT:199.000

99.000 đ

Cam Ai Cập

Cam Ai Cập

Đvt: KgGiá TT:129.000

45.000 đ

Nho ngón tay Úc

Nho ngón tay Úc

Đvt: KgGiá TT:399.000

169.000 đ

Mận đỏ Úc

Mận đỏ Úc

Đvt: KgGiá TT:399.000

179.000 đ

Kiwi Vàng Pháp

Kiwi Vàng Pháp

Đvt: KgGiá TT:299.000

249.000 đ

Cherry Chi Lê

Cherry Chi Lê

Đvt: KgGiá TT:450.000

199.000 đ

Nho đỏ có hạt Peru

Nho đỏ có hạt Peru

Đvt: KgGiá TT:199.000

99.000 đ

loading...