Quýt Tây Ban Nha

Quýt Tây Ban Nha

Đvt: KgGiá TT:149.000

110.000 đ

Cam vàng Tây Ban Nha

Cam vàng Tây Ban Nha

Đvt: KgGiá TT:110.000

88.000 đ

Nho đen ngón tay Úc

Nho đen ngón tay Úc

Đvt: KgGiá TT:219.000

199.000 đ

Cherry Mỹ (size 9-9.5)

Cherry Mỹ (size 9-9.5)

Đvt: kgGiá TT:349.000

290.000 đ

Kiwi vàng New Zealand

Kiwi vàng New Zealand

Đvt: KgGiá TT:259.000

199.000 đ

Táo Envy New Zealand ( size 30 -35)

Táo Envy New Zealand ( size 30 -35)

Đvt: KgGiá TT:229.000

199.000 đ

Quýt Tây Ban Nha

Quýt Tây Ban Nha

Đvt: KgGiá TT:149.000

110.000 đ

Cam vàng Tây Ban Nha

Cam vàng Tây Ban Nha

Đvt: KgGiá TT:110.000

88.000 đ

Nho đen kẹo Chile

Nho đen kẹo Chile

Đvt: KgGiá TT:199.000

129.000 đ

Táo Envy Mỹ size 45

Táo Envy Mỹ size 45

Đvt: kgGiá TT:200.000

149.000 đ

nho xanh Hello Úc

nho xanh Hello Úc

Đvt: KgGiá TT:149.000

129.000 đ

Envy Mỹ (size 24-28 )

Envy Mỹ (size 24-28 )

Đvt: kgGiá TT:230.000

169.000 đ

Quýt Tây Ban Nha

Quýt Tây Ban Nha

Đvt: KgGiá TT:149.000

110.000 đ

Cam vàng Tây Ban Nha

Cam vàng Tây Ban Nha

Đvt: KgGiá TT:110.000

88.000 đ

Cam Cara ruột đỏ Mỹ

Cam Cara ruột đỏ Mỹ

Đvt: KgGiá TT:179.000

99.000 đ

Nho đen kẹo Chile

Nho đen kẹo Chile

Đvt: KgGiá TT:199.000

129.000 đ

Táo Envy Mỹ size 45

Táo Envy Mỹ size 45

Đvt: kgGiá TT:200.000

149.000 đ

nho xanh Hello Úc

nho xanh Hello Úc

Đvt: KgGiá TT:149.000

129.000 đ

loading...