Nho đen không hạt Mỹ

Nho đen không hạt Mỹ

Đvt: KgGiá TT:299.000

199.000 đ

Nho xanh không hạt Mỹ

Nho xanh không hạt Mỹ

Đvt: kgGiá TT:259.000

199.000 đ

Táo Queen New Zealand (size 90-100)

Táo Queen New Zealand (size 90-100)

Đvt: kgGiá TT:155.000

75.000 đ

Táo Envy (size 24-30)

Táo Envy (size 24-30)

Đvt: Kg Giá TT:199.000

179.000 đ

Cherry Canada size 9-9.5

Cherry Canada size 9-9.5

Đvt: kgGiá TT:450.000

399.000 đ

Cam Cara ruột đỏ Úc

Cam Cara ruột đỏ Úc

Đvt: KgGiá TT:175.000

139.000 đ

Táo Ambrosia NZ size 35

Táo Ambrosia NZ size 35

Đvt: KgGiá TT:195.000

149.000 đ

Táo ROCKIT Mỹ

Táo ROCKIT Mỹ

Đvt: LốcGiá TT:155.000

100.000 đ

Táo Envy New Zealand (size 18)

Táo Envy New Zealand (size 18)

Đvt: KgGiá TT:290.000

129.000 đ

Táo Red Delicious

Táo Red Delicious

Đvt: KgGiá TT:99.000

75.000 đ

Táo xanh Mỹ

Táo xanh Mỹ

Đvt: KgGiá TT:119.000

79.000 đ

Nho Đen Có Hạt Chile

Nho Đen Có Hạt Chile

Đvt: kgGiá TT:159.000

99.000 đ

Nho xanh không hạt Mỹ TN

Nho xanh không hạt Mỹ TN

Đvt: kgGiá TT:279.000

179.000 đ

Táo Royal Gala

Táo Royal Gala

Đvt: kgGiá TT:109.000

65.000 đ

Kiwi vàng New Zealand

Kiwi vàng New Zealand

Đvt: KgGiá TT:319.000

179.000 đ

Cam vàng Sunkist Mỹ

Cam vàng Sunkist Mỹ

Đvt: KgGiá TT:139.000

59.000 đ

Cam vàng Sunkist Úc

Cam vàng Sunkist Úc

Đvt: KgGiá TT:179.000

88.000 đ

Táo Ambrosia NZ size 35

Táo Ambrosia NZ size 35

Đvt: KgGiá TT:195.000

149.000 đ

loading...