Nho đỏ không hạt Scarlet Royal

Nho đỏ không hạt Scarlet Royal

Đvt: KgGiá TT:199.000

179.000 đ

Nho xanh Autumn Crisp Úc

Nho xanh Autumn Crisp Úc

Đvt: KgGiá TT:319.000

269.000 đ

Táo Ambrosia Canada size 100-113

Táo Ambrosia Canada size 100-113

Đvt: KgGiá TT:159.000

119.000 đ

Xuân Đào Úc

Xuân Đào Úc

Đvt: KgGiá TT:399.000

269.000 đ

Táo Red Delicious (size 40-44 )

Táo Red Delicious (size 40-44 )

Đvt: KgGiá TT:99.000

79.000 đ

Việt Quất Nam Phi

Việt Quất Nam Phi

Đvt: HộpGiá TT:159.000

125.000 đ

Kiwi vàng New Zealand

Kiwi vàng New Zealand

Đvt: KgGiá TT:229.000

170.000 đ

Kiwi Xanh New Zealand

Kiwi Xanh New Zealand

Đvt: KgGiá TT:159.000

109.000 đ

Lê Forelle Nam Phi

Lê Forelle Nam Phi

Đvt: KgGiá TT:119.000

88.000 đ

Quýt Úc

Quýt Úc

Đvt: KgGiá TT:139.000

99.000 đ

Cam Vàng Navel Úc

Cam Vàng Navel Úc

Đvt: KgGiá TT:88.000

55.000 đ

Táo Bingo Nam Phi

Táo Bingo Nam Phi

Đvt: KgGiá TT:69.000

30.000 đ

Táo Red Delicious (size 40-44 )

Táo Red Delicious (size 40-44 )

Đvt: KgGiá TT:99.000

79.000 đ

Kiwi vàng New Zealand

Kiwi vàng New Zealand

Đvt: KgGiá TT:229.000

170.000 đ

Kiwi Xanh New Zealand

Kiwi Xanh New Zealand

Đvt: KgGiá TT:159.000

109.000 đ

Lê Forelle Nam Phi

Lê Forelle Nam Phi

Đvt: KgGiá TT:119.000

88.000 đ

Quýt Úc

Quýt Úc

Đvt: KgGiá TT:139.000

99.000 đ

Cam Vàng Navel Úc

Cam Vàng Navel Úc

Đvt: KgGiá TT:88.000

55.000 đ

loading...