Cam Ai Cập

Cam Ai Cập

Đvt: KgGiá TT:129.000

75.000 đ

 Nho đen Sữa Chile

Nho đen Sữa Chile

Đvt: KgGiá TT:199.000

165.000 đ

Cherry đỏ Mỹ

Cherry đỏ Mỹ

Đvt: KgGiá TT:499.000

449.000 đ

Kiwi xanh Pháp

Kiwi xanh Pháp

Đvt: KgGiá TT:149.000

89.000 đ

Nho đen kẹo Chile

Nho đen kẹo Chile

Đvt: KgGiá TT:199.000

129.000 đ

Nho đen ngón tay Úc

Nho đen ngón tay Úc

Đvt: KgGiá TT:269.000

249.000 đ

Táo Gala Mỹ size 80 -88

Táo Gala Mỹ size 80 -88

Đvt: KgGiá TT:99.000

75.000 đ

Táo Bingo Nam Phi

Táo Bingo Nam Phi

Đvt: KgGiá TT:119.000

65.000 đ

Táo Envy (size 55- 60)

Táo Envy (size 55- 60)

Đvt: KgGiá TT:199.000

149.000 đ

Envy Mỹ (size 24-28 )

Envy Mỹ (size 24-28 )

Đvt: kgGiá TT:230.000

169.000 đ

Táo Envy Mỹ size100

Táo Envy Mỹ size100

Đvt: KgGiá TT:169.000

149.000 đ

Táo Envy Mỹ size 45

Táo Envy Mỹ size 45

Đvt: kgGiá TT:200.000

159.000 đ

Táo Royal Gala

Táo Royal Gala

Đvt: kgGiá TT:109.000

79.000 đ

Táo Gala Mỹ size 80 -88

Táo Gala Mỹ size 80 -88

Đvt: KgGiá TT:99.000

75.000 đ

Táo Bingo Nam Phi

Táo Bingo Nam Phi

Đvt: KgGiá TT:119.000

65.000 đ

Táo Envy (size 55- 60)

Táo Envy (size 55- 60)

Đvt: KgGiá TT:199.000

149.000 đ

Envy Mỹ (size 24-28 )

Envy Mỹ (size 24-28 )

Đvt: kgGiá TT:230.000

169.000 đ

Táo Envy Mỹ size100

Táo Envy Mỹ size100

Đvt: KgGiá TT:169.000

149.000 đ

loading...