Táo Dazzle New Zealand ( Size 70-80-90)

Táo Dazzle New Zealand ( Size 70-80-90)

Đvt: KgGiá TT:159.000

109.000 đ

Nho đỏ không hạt Úc Jack Salute

Nho đỏ không hạt Úc Jack Salute

Đvt: kgGiá TT:219.000

179.000 đ

Kiwi Xanh New Zealand

Kiwi Xanh New Zealand

Đvt: KgGiá TT:159.000

109.000 đ

Táo Jazz New Zealand size 90

Táo Jazz New Zealand size 90

Đvt: KgGiá TT:99.000

75.000 đ

Kiwi vàng New Zealand

Kiwi vàng New Zealand

Đvt: KgGiá TT:279.000

219.000 đ

Envy New Zealand (size 24-30 )

Envy New Zealand (size 24-30 )

Đvt: kgGiá TT:299.000

229.000 đ

Dâu tây Hàn Quốc 250g

Dâu tây Hàn Quốc 250g

Đvt: HộpGiá TT:109.000

75.000 đ

Nho xanh Autumn Crisp Úc

Nho xanh Autumn Crisp Úc

Đvt: kgGiá TT:199.000

99.000 đ

Nho đen ngón tay Sweet Sapphire Úc

Nho đen ngón tay Sweet Sapphire Úc

Đvt: kgGiá TT:249.000

159.000 đ

Táo Royal Gala New Zealand

Táo Royal Gala New Zealand

Đvt: KgGiá TT:99.000

69.000 đ

Táo Beauty New Zealand size 40

Táo Beauty New Zealand size 40

Đvt: kgGiá TT:119.000

89.000 đ

Lê Forelle Nam Phi

Lê Forelle Nam Phi

Đvt: KgGiá TT:119.000

99.000 đ

Dâu tây Hàn Quốc 250g

Dâu tây Hàn Quốc 250g

Đvt: HộpGiá TT:109.000

75.000 đ

Nho xanh Autumn Crisp Úc

Nho xanh Autumn Crisp Úc

Đvt: kgGiá TT:199.000

99.000 đ

Nho đen ngón tay Sweet Sapphire Úc

Nho đen ngón tay Sweet Sapphire Úc

Đvt: kgGiá TT:249.000

159.000 đ

Táo Royal Gala New Zealand

Táo Royal Gala New Zealand

Đvt: KgGiá TT:99.000

69.000 đ

Táo Beauty New Zealand size 40

Táo Beauty New Zealand size 40

Đvt: kgGiá TT:119.000

89.000 đ

Nho đỏ có hạt Chile

Nho đỏ có hạt Chile

Đvt: Kg Giá TT:179.000

139.000 đ

loading...

Facebook Luôn Tươi Sạch