Lê Forelle Nam Phi

Lê Forelle Nam Phi

Đvt: KgGiá TT:129.000

75.000 đ

Lê nâu Singo Hàn Quốc

Lê nâu Singo Hàn Quốc

Đvt: KgGiá TT:159.000

129.000 đ

Cherry Canada size 8.5

Cherry Canada size 8.5

Đvt: KgGiá TT:490.000

430.000 đ

Cherry Mỹ (size 9.5-10)

Cherry Mỹ (size 9.5-10)

Đvt: kgGiá TT:320.000

269.000 đ

Nho xanh Kings Crown Mỹ

Nho xanh Kings Crown Mỹ

Đvt: KgGiá TT:199.000

119.000 đ

Quýt Úc

Quýt Úc

Đvt: KgGiá TT:179.000

139.000 đ

Kiwi Xanh New Zealand

Kiwi Xanh New Zealand

Đvt: KgGiá TT:159.000

109.000 đ

Táo Jazz New Zealand size 100

Táo Jazz New Zealand size 100

Đvt: KgGiá TT:99.000

75.000 đ

Nho đỏ không hạt Scarlet Royal

Nho đỏ không hạt Scarlet Royal

Đvt: KgGiá TT:199.000

119.000 đ

Táo Ambrosia Baby - New Zealand

Táo Ambrosia Baby - New Zealand

Đvt: kgGiá TT:149.000

79.000 đ

Kiwi vàng New Zealand

Kiwi vàng New Zealand

Đvt: KgGiá TT:229.000

170.000 đ

Táo Bingo Nam Phi

Táo Bingo Nam Phi

Đvt: KgGiá TT:69.000

30.000 đ

Kiwi Xanh New Zealand

Kiwi Xanh New Zealand

Đvt: KgGiá TT:159.000

109.000 đ

Táo Envy New Zealand size 90 -100

Táo Envy New Zealand size 90 -100

Đvt: kgGiá TT:139.000

88.000 đ

Táo Jazz New Zealand size 100

Táo Jazz New Zealand size 100

Đvt: KgGiá TT:99.000

75.000 đ

Nho đỏ không hạt Scarlet Royal

Nho đỏ không hạt Scarlet Royal

Đvt: KgGiá TT:199.000

119.000 đ

Táo Ambrosia Baby - New Zealand

Táo Ambrosia Baby - New Zealand

Đvt: kgGiá TT:149.000

79.000 đ

Kiwi vàng New Zealand

Kiwi vàng New Zealand

Đvt: KgGiá TT:229.000

170.000 đ

loading...