Nho đen không hạt Mỹ Flying Tiger

Nho đen không hạt Mỹ Flying Tiger

Đvt: KgGiá TT:299.000

199.000 đ

Nho ngón tay Mỹ

Nho ngón tay Mỹ

Đvt: KgGiá TT:399.000

249.000 đ

Việt Quất Nam Phi (hộp 125g)

Việt Quất Nam Phi (hộp 125g)

Đvt: HộpGiá TT:170.000

125.000 đ

Nho sữa Hàn Quốc

Nho sữa Hàn Quốc

Đvt: kgGiá TT:750.000

499.000 đ

Táo Gala Mỹ size 88

Táo Gala Mỹ size 88

Đvt: KgGiá TT:109.000

79.000 đ

Táo Envy size 80

Táo Envy size 80

Đvt: kgGiá TT:179.000

99.000 đ

Lê Hàn Quốc

Lê Hàn Quốc

Đvt: KgGiá TT:219.000

99.000 đ

Táo Envy Mỹ ( size 35)

Táo Envy Mỹ ( size 35)

Đvt: KgGiá TT:219.000

159.000 đ

Táo xanh Mỹ

Táo xanh Mỹ

Đvt: KgGiá TT:119.000

79.000 đ

Táo Ambrosia NZ size 35

Táo Ambrosia NZ size 35

Đvt: KgGiá TT:195.000

149.000 đ

Táo ROCKIT Mỹ

Táo ROCKIT Mỹ

Đvt: LốcGiá TT:155.000

100.000 đ

Nho Đen Có Hạt Chile

Nho Đen Có Hạt Chile

Đvt: kgGiá TT:159.000

99.000 đ

Hồng Hàn Quốc

Hồng Hàn Quốc

Đvt: KgGiá TT:219.000

149.000 đ

Nho đen không hạt Mỹ Columbine

Nho đen không hạt Mỹ Columbine

Đvt: KgGiá TT:299.000

89.000 đ

Táo Envy (size 90)

Táo Envy (size 90)

Đvt: KgGiá TT:199.000

99.000 đ

Nho xanh không hạt Mỹ King Crown

Nho xanh không hạt Mỹ King Crown

Đvt: kgGiá TT:159.000

99.000 đ

Nho xanh không hạt Mỹ Flyng Tiger

Nho xanh không hạt Mỹ Flyng Tiger

Đvt: kgGiá TT:199.000

159.000 đ

Nho Đỏ Không Hạt Mỹ

Nho Đỏ Không Hạt Mỹ

Đvt: KgGiá TT:299.000

99.000 đ

loading...