• Danh sách Giỏ trái cây từ 250K đến 500K

      
Giỏ thập cẩm TC74

Giỏ thập cẩm TC74

Đvt: giỏGiá tt:650.000

500.000 đ

Giỏ táo Ambrosia Canada

Giỏ táo Ambrosia Canada

Đvt: giỏGiá tt:390.000

310.000 đ

Giỏ quà táo Red Mỹ.

Giỏ quà táo Red Mỹ.

Đvt: giỏGiá tt:420.000

350.000 đ

Giỏ quà táo Pink New Zealand

Giỏ quà táo Pink New Zealand

Đvt: giỏGiá tt:450.000

400.000 đ

Giỏ tròn - Táo Queen New Zeland

Giỏ tròn - Táo Queen New Zeland

Đvt: giỏGiá tt:590.000

520.000 đ

Giỏ Tròn  - Táo Juliet Pháp

Giỏ Tròn - Táo Juliet Pháp

Đvt: giỏGiá tt:620.000

580.000 đ

Giỏ táo Rose Mỹ

Giỏ táo Rose Mỹ

Đvt: giỏGiá tt:420.000

380.000 đ

Giỏ quà táo Rose (Mẫu giỏ bầu dục)

Giỏ quà táo Rose (Mẫu giỏ bầu dục)

Đvt: giỏGiá tt:435.000

420.000 đ

Giỏ táo Gala Mỹ (size nhỏ)

Giỏ táo Gala Mỹ (size nhỏ)

Đvt: giỏGiá tt:340.000

300.000 đ

Giỏ táo gala Mỹ (Giỏ trắng tròn)

Giỏ táo gala Mỹ (Giỏ trắng tròn)

Đvt: giỏGiá tt:459.000

420.000 đ

Giỏ táo Red Mỹ

Giỏ táo Red Mỹ

Đvt: giỏGiá tt:460.000

450.000 đ

Giỏ quà thập cẩm TC54

Giỏ quà thập cẩm TC54

Đvt: giỏGiá tt:580.000

570.000 đ

Giỏ Quà VT02

Giỏ Quà VT02

Đvt: GiỏGiá tt:500.000

450.000 đ

Giỏ quà táo Jazz Mỹ

Giỏ quà táo Jazz Mỹ

Đvt: giỏGiá tt:570.000

500.000 đ

Giỏ quà táo Red Mỹ

Giỏ quà táo Red Mỹ

Đvt: giỏGiá tt:600.000

450.000 đ

Luôn tươi sạch trên facebook