CH 7: 16 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân

Cửa hàng trái cây nhập khẩu - hoa quả nhập khẩu thứ 7 của hệ thống bán lẻ trái cây Luôn Tươi Sạch:

Địa chỉ: CH 7: 16 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân 

Điện thoại: 02462 905 511

 

 

 

 

Bản đồ chỉ đường: