• Danh sách Hộp quà tặng trái cây

      
Hộp quà thập cẩm TC06

Hộp quà thập cẩm TC06

Đvt: HộpGiá tt:1.250.000

1.200.000 đ

Hộp quà táo Fuji Mỹ

Hộp quà táo Fuji Mỹ

Đvt: HộpGiá tt:300.000

280.000 đ

Hộp quà táo Rose Mỹ

Hộp quà táo Rose Mỹ

Đvt: hộpGiá tt:0

250.000 đ

Hộp quà thập cẩm TC03

Hộp quà thập cẩm TC03

Đvt: hộpGiá tt:600.000

500.000 đ

Hộp quà thập cẩm TC04

Hộp quà thập cẩm TC04

Đvt: HộpGiá tt:400.000

350.000 đ

Hộp quà thập cẩm TC01

Hộp quà thập cẩm TC01

Đvt: hộpGiá tt:500.000

400.000 đ

Hộp quà thập cẩm TC02

Hộp quà thập cẩm TC02

Đvt: hộpGiá tt:540.000

400.000 đ

Hộp quà táo Ambrosia Canada size 113

Hộp quà táo Ambrosia Canada size 113

Đvt: HộpGiá tt:399.000

315.000 đ

Hộp quà táo Envy NZ

Hộp quà táo Envy NZ

Đvt: HộpGiá tt:359.000

315.000 đ

Hộp quà thập cẩm TC05

Hộp quà thập cẩm TC05

Đvt: HộpGiá tt:340.000

300.000 đ

Set quả 9

Set quả 9

Đvt: hộpGiá tt:0

400.000 đ

Hộp táo Gala Mỹ

Hộp táo Gala Mỹ

Đvt: HộpGiá tt:299.000

260.000 đ

Hộp táo Red Delicious

Hộp táo Red Delicious

Đvt: HộpGiá tt:350.000

250.000 đ

Set quả 8

Set quả 8

Đvt: đĩaGiá tt:0

300.000 đ

Set quả 4

Set quả 4

Đvt: giỏGiá tt:0

249.000 đ