• Danh sách Hộp quà tặng trái cây

      
Hộp quà thập cẩm TC62

Hộp quà thập cẩm TC62

Đvt: HộpGiá tt:270.000

250.000 đ

Hộp quà táo Jazz New Zealand

Hộp quà táo Jazz New Zealand

Đvt: HộpGiá tt:290.000

220.000 đ

Hộp quà thập cẩm HTC09

Hộp quà thập cẩm HTC09

Đvt: HộpGiá tt:450.000

400.000 đ

Hộp quà thập cẩm TC60

Hộp quà thập cẩm TC60

Đvt: Hộp QuàGiá tt:620.000

550.000 đ

Hộp quà Lê Hàn Quốc

Hộp quà Lê Hàn Quốc

Đvt: HộpGiá tt:270.000

235.000 đ

Hộp táo Red Delicious

Hộp táo Red Delicious

Đvt: HộpGiá tt:350.000

250.000 đ

Hộp táo Ambrosia BC Canada

Hộp táo Ambrosia BC Canada

Đvt: HộpGiá tt:480.000

450.000 đ

Hộp quà VT08

Hộp quà VT08

Đvt: HộpGiá tt:900.000

850.000 đ

Hộp quà VT07

Hộp quà VT07

Đvt: HộpGiá tt:550.000

500.000 đ

Hộp quà VT04

Hộp quà VT04

Đvt: HộpGiá tt:850.000

800.000 đ

Hộp Táo Envy 100-113

Hộp Táo Envy 100-113

Đvt: HộpGiá tt:450.000

390.000 đ

Thùng Nho đen không hạt Nam Phi

Thùng Nho đen không hạt Nam Phi

Đvt: ThùngGiá tt:650.000

550.000 đ

Hộp quà táo Fuji Mỹ

Hộp quà táo Fuji Mỹ

Đvt: HộpGiá tt:300.000

280.000 đ

HỘP QUÀ CAM SUNKIST

HỘP QUÀ CAM SUNKIST

Đvt: HộpGiá tt:510.000

400.000 đ

HỘP QUÀ TÁO ĐỎ MỸ

HỘP QUÀ TÁO ĐỎ MỸ

Đvt: GiỏGiá tt:350.000

270.000 đ

Luôn tươi sạch trên facebook