CH 7: 230 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Bắc

Cửa hàng trái cây nhập khẩu - hoa quả nhập khẩu thứ 7 của hệ thống bán lẻ trái cây Luôn Tươi Sạch:

Địa chỉ: CH 7: 230 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Bắc

Điện thoại: 02462 905 511

230 nguyễn trãi

230 nguyễn trãi

230 nguyễn trãi

 

230 nguyễn trãi

Bản đồ chỉ đường:

cửa hàng hoa quả nhập khẩu Luôn Tươi Sạch 230 Nguyễn Trãi