CH 5: 12 Sơn Tây – Ba Đình

Địa chỉ: Số 12 Sơn Tây, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 02462 524 466

Bản đồ chỉ đường

Bản đồ cửa hàng luôn tươi sạch ở 12 Sơn Tây