CH 3: 125 Nguyễn Chí Thanh

Địa chỉ: số 125 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội 

Điện thoại: 02462.900.005

Bản đồ chỉ đường: 

Bản đồ cửa hàng luôn tươi sạch ở 125 Nguyễn Chí Thanh